| سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی گیلان:
       کد خبر: 86523
نگاه ایران:  مدیرکل زندانهای گیلان گفت: مددکاران باید سخنان بزرگان دینی را سرلوحه کار خود برای امداد رسانی به مددجویان قرار دهند که این خود نقش تاثیر گذاری در توانمندسازی زندانیان است. سید حمید حسینی در خصوص جایگاه مددکاری و خدمت به مردم در قرآن مجید گفت: ائمه اطهار (ع)در خصوص کمک به نیازمندان و اعمال خیرخواهانه سخنان گوهر بار زیادی فرمودند و با اشاره به کتاب الهی و احادیث اهمیت اینکار را برای همه یک وظیفه دانست. وی افزود:حرکت روبه جلو داشتن در هر کاری با ایمان و تقوا و اعمال صالح امکان پذیر است و مددکاران باید سخنان بزرگان دینی را سرلوحه کار خود برای امداد رسانی به مددجویان قرار دهند که این خود نقش تاثیر گذاری در توانمندسازی زندانیان است. حسینی حرفه خطیر مددکاری را همراه با کسب دانش، مهارت و وجدان کاری در چارچوب انجام وظایف قانونی و سازمانی یکی از ابزارهای مهم بیان و مددکاران را در زندان زمینه پیشرفت و رشد انسانهای نیازمند دانست. وی همت مددکاران را با سازگار کردن مددجویان در جامعه مهم و نقطه مهمی در آسیب شناسی عنوان کرد و پل ارتباطی مددکاران با دنیای بیرون از زندان مخصوصا ارتباطات دو طرفه خانواده زندانیان و مددکاران طبق چارچوب قانون را یکی ار نکات کاربردی و پررنگ بیان کرد. مدیرکل زندانهای گیلان با تاکید به اینکه تمام برنامه های انجام شده و در حال انجام باید بگونه ای برنامه ریزی شود تا خروجی رضایت بخشی داشته باشیم گفت: ما باید شاهد کم شدن نرخ بازگشت پذیری دوباره زندانی به زندان باشیم و با ایجاد امنیت، آرامش برای زندانی و خانواده وی می توانیم به این اهداف دست یابیم و همچنین آنچه برنامه ها و مصوبات سازمانی برای ما مشخص کرده باید خود را با آن همگام سازیم و با مطالعه کاربردی و علمی بتوانیم با سرعت و دقت بالا به اهداف سازمانی تدوین شده همسو گردیم تا به وظیفه اصلی خود که کاهش جمعیت کیفری است برسیم. فرهاد نصیری رییس مرکز مراقبت بعد از خروج زندانهای گیلان در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری نشست فصلی مددکاران گفت: داشتن برنامه های لازم زمانبندی شده در طول سال و همگام سازی و هدفمند نمودن برنامه های مرکز مراقبت با دستورالعملهای سازمانی ما را به اهداف مثبته نزدیکتر می کند. وی با ارایه گزارش و برنامه های انجام شده از سوی مرکز مراقبت و زندانهای تابعه استان گفت: تمام سعی و تلاش مرکز مراقبت بعد از خروج ارتباط این مرکز در چارچوب قانون با حریم خانواده زندانی و کمک رسانی به زندانیان و خانواده آنان است تا بتوانیم در کاهش جمعیت کیفری زندانها و برگشت زندانی به آغوش خانواده و جامعه نقش موثری را ایفا کنیم.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code