| سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
نگاه ایران: با حکم سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، احمدرضا حق بین مدیر مالی و ذیحساب شهرداری شد. وی در سابقه کاری خود مدیریت گروه برنامه ریزی و بودجه شهرداری رشت را داراست. گفتنی است پیش از این هاجر خرمدل در ابتدای مهرماه سال جاری به عنوان سرپرست امور مالی و ذیحساب شهرداری رشت منصوب شده بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code