| سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت:
       کد خبر: 86170
نگاه ایران: مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت با تاکید بر اینکه هزینه های بازسازی اتوبوس ها با اعتبار دولت انجام می شود گفت: بازسازی اتوبوس ها در این شرایط مالی دولت و شهرداری ها تنها فرصتی بود که شهرداری رشت به بهترین شکل از آن استفاده کرد. مرتضی شریفی با بیان اینکه بازسازی اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی کشور طرحیست که دولت در سال ۹۵ برنامه ریزی کرده و از سوی وزارت کشور در حال اجراست اظهار داشت: بر اساس این طرح و در شرایطی که به دلیل مشکلات مالی دولت و شهرداری ها امکان استفاده از اتوبوس های نو وجود ندارد با پیگیری های مجدانه و مراجعات مکرر به مسولین ذیربط وزارت کشور و جناب آقای مهندس خندان دل ، معاون عمرانی وزیر محترم کشور ، قرار شد از 120 دستگاه اتوبوس متوقف شده ناوگان شهرداری رشت، یکصد دستگاه با اعتبار و هزینه دولت و با استانداردهای وزارت کشور بازسازی شود. مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کلانشهر رشت با اشاره به واگذاری اتوبوس در گذشته و همزمان با هدفمندسازی یارانه ها از محل هدفمندسازی به کلانشهرها گفت: در آن زمان هزاران دستگاه اتوبوس نو با پرداخت 17.5 درصد از مبلغ اتوبوس از سوی شهرداریها و پرداخت باقیمانده آن از سوی دولت تامین می شد که متاسفانه از فرصت های موجود در آن سالها هیچ استفاده ای نشد و نوترین اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی رشت از محل اعتبارات دولت تنها 6 دستگاه با مدل سال۸۶ است . وی افزود: تلاش کردیم تا برخلاف سنوات گذشته از فرصت هایی که در این حوزه در اختیار شهرها قرار می گیرد به بهترین شکل استفاده کنیم. شریفی در ادامه سهم اولیه شهر رشت از محل بازسازی ناوگان اتوبوسرانی را 8 دستگاه از 2500 دستگاه عنوان کرد و اظهار داشت: با پی گیری هایی مکرر و استفاده از ظرفیت نمایندگان و مسئولین این تعداد به 100 دستگاه افزایش یافت که برای هیچ شهری چنین سهمی در نظر گرفته نشده است. شریفی میانگین عمر اتوبوس های بازسازی شده را ۴ تا ۵ سال عنوان کرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که اتوبوس های بازسازی شده در شان شهروندان فهیم شهر رشت نیست اما این اقدام با توجه به شرایط مالی دولت و شهرداریها و با توجه به اینکه خرید ۱۰۰ اتوبوس نیاز به حدود ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار دارد ، بهترین کاری بود که در سال ۹۵ قابلیت انجام داشت و ۴ تا ۵ سال مشکلات مربوط به کمبود ناوگان را رفع خواهد نمود و انجام هزینه ۵۰۰ میلیارد ریالی را در شرایط فعلی مدیریت کند. مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کلانشهر رشت درباره اتوبوس های اعزام شده برای بازسازی گفت: این اتوبوس ها به دلیل تعمیر و نگهداری ضعیف در جای نامناسب رها شده بودند و تا پنجره در گل فرو رفته و در حال فرسودگی بوده و هیچ برنامه ای برای آنها وجود نداشت. وی افزود: هزینه های بازسازی اتوبوسهای شهر رشت توسط کارشناسان خبره وزارت کشور دو برابر اتوبوس های فرسوده شهرهای دیگر برآورد شده است که اصلی ترین دلیل آن مفقود بودن بسیاری از قطعات اصلی اتوبوسهاست که از عدم نگهداری و حفظ و مواظبت صحیح از اتوبوسها ناشی می شود. مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت با تاکید بر اینکه ما متحمل هزینه ای برای بازسازی اتوبوسها نمی شویم تصریح کرد: هزینه های بازسازی اتوبوس های شهر رشت از سوی دولت تامین می شود و این طرح بهترین فرصتی است که شهرداری رشت از آن برای تقویت ناوگان عمومی استفاده کرد که منجر به محو گورستان یکصدوبیست اتوبوس متوقف سازمان اتوبوسرانی و شهرداری رشت شده است. وی در پایان ضمن ادای احترام به منتقدین طرح عنوان نمود: این طرح با مدیریت و نظارت وزارت کشور درحال انجام بوده که تامین هزینه بازسازی اتوبوسها از سوی وزارت کشور و افزایش این سهمیه از ۸ دستگاه به یکصد دستگاه هدیه ای است که جای شمارش ندارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code