| سه شنبه، 28 اردیبهشت 1400
نگاه ایران:روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی بدون اشاره به نام آیت الله مصباح،اما با اشاره صریح به محتوای آن که گفته بود"عده ای افتخار می کنند به امام جام زهر نوشاندند" به انتقاد از او پرداخت. چه کسانی جام زهر را به امام نوشاندند؟ این پرسشی است که فراوان مطرح شده است. این روزنامه نوشت: یک وقت کسانی برای اشراف به آنچه گذشته در فرایند مطالعه فراز و فرود دفاع مقدس به آن لب می گشایند، گاه نیز از طرف نسل نو که نخوانده تاریخ جنگ را نشسته در فضای سخنان این و آن این پرسش شکل می گیرد و زمانی هم توسط کسانی با طرح اتهام به بزرگان این سئوال نقش می بندد که می خواهند حساب های قدیم و جدید سیاسی را تسویه کنند و حالا که به تریبون رسیده اند، دمی هم فروگذار نمی کنند. پرسش های طالبان روشنی اذهان و حتی نشستگان سر سفره غفلت، به دیده منت اما گروه سوم، نه تنها گفتارشان را به دیده منت نباید داشت که هزار منت هم بر سرشان باید گذاشت که اگر نبود همت و جهاد متهمان امروز، پرسشگران امروزین را نه تریبونی می ماند و نه حتی فرصتی برای پرسش و حرف و حدیث های تلخ. اجازه بدهید پاسخ این پرسش را من بدهم به عنوان یکی از آخرین بسیجی های خمینی که سال های آخر جنگ را سعادت همنفسی با رزمندگان داشت. پاسخ را هم از بعد کربلای 4 شروع می کنم که برای دومین بار سعادت تنفس در بهشت جبهه روزی این بنده گنهکار شد. روزهایی که هر کدام به اندازه یک قرن بر ما می گذشت در حسرت یاران شهید. درست یادم هست که آن روز های سرد را فرمانده که از ستاد اهواز آمده بود با خواندن پیام فرمانده قدرتمند آن روز جنگ، آیت الله هاشمی رفسنجانی، به ترمیم روحیه رزمندگان پرداخت. همان فرماندهی که امروز "بدهکاران دیروز جنگ" به دنبال عامل نوشاندن جام زهر به امام در لباس او هستند. بله، ما با پیام فرمانده، روحیه سازی کردیم و با فرمان همو دوهفته بعد عملیات کربلای 5 را آغاز کردیم و ماشین جنگی دشمن را به گل نشاندیم و نقشه های مستشاران شرقی و غربی عراق را نقش بر آب کردیم اما در همین عملیات هم که خطوط یک و دو و سه دشمن را شکستیم و به قول سردار قاآنی می توانستیم تا بغداد بتازیم اما نیروی تازه نفسی که باید می تاخت نبود. آنان که به دنبال مقصرند جلوی آینه بایستند مقصر را خواهند یافت که اگر آن روز پای کار بودند اگر خود را از قم و تهران و مشهد آن طرف تر می رساندند ماجرا جور دیگری رقم می خورد. اگر مرد جنگ بودند در عاشورای 8 ساله حاضر می شدند. حضور هم پیشکش، حداقل با چند سخنرانی به یاری رزمندگان می آمدند نه اینکه همه سخنرانی های شهادت طلبانه شان و تکریم جهادشان تاریخ سال های بعد از دفاع مقدس را داشته باشد! صریح عرض کنم؛ کسانی جام زهر را به امام نوشاندند که به جبهه نیامدند. از دفاع مقدس حمایت نکردند حالا طلبکار هم شده اند که اگر برخی بر آن ها صفت تواب هم بگذارند کیست که نداند خون همه توابین به اندازه یک قطره خون در همراهی سید الشهدا ارزش و اثر نداشت. سخنرانی های امروز آقایان به توان هزار هم که برسد به اندازه یک ساعت حضور در جبهه ارزش ندارد حتی به اندازه یک سخنرانی آن روز هم اثر ندارد.بگذریم که اگر پای حساب و کتاب به میان آید غایبان دیروز، امروز نه در جای پرسشگر که در جای متهم باید بنشینند، همین!
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code