یکشنبه، 17 فروردین 1399 | 2020 Sunday 05 ,April  
نگاه ایران:عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: فراخوان و جذب سرمایه گذار برای دو مسیر جایگزین کمربندی شهر رشت پس از تصویب در صحن شورای این شهر قبل از پایان سال جاری انجام می شود. رضا رسولی با اشاره به وضعیت اجرای پروژه کمربندی این شهر پس از سال ها از طرح آن اظهار کرد: کمربندی شهر رشت بسیار پر هزینه بوده و بخشی از آن قرار بود در قالب پروژه سرمایه گذاری انجام شود که با دستورالعملی فروش باند تجاری طرفین خیابان ها ممنوع شد و پروژه مذکور مسکوت ماند و اجرایی نشد. وی با بیان اینکه دو مسیر جایگزین با هزینه کمتر برای کمربندی رشت تعیین شده است، تصریح کرد: مسیر نخست از دارسازی تا یخ سازی بوده که بسته سرمایه گذاری آن آماده شده و برای دستور نهایی باید وارد صحن شورای شهر رشت شود. عضو شورای اسلامی شهر رشت مسیر دوم را میدان گیل به احمد گوراب رشت عنوان کرد و گفت: این بخش نیز در هیأت عالی سرمایه گذاری تصویب شده و باید وارد صحن شورا شود و پس از تصویب در شورا فراخوان و جذب سرمایه گذار انجام می شود. وی فراخوان جذب سرمایه گذار برای دو محور مذکور را تا پایان سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: تنها در مسیر دارسازی به یخ سازی ۷۰ میلیارد تومان برای اجرای ۱۵ کیلومتر این محور نیاز است. رسولی منابع مالی را یکی از دلایل اجرا نشدن پروژه کمربندی شهر رشت ذکر کرد و متذکر شد: اجرای محورهای مورد نظر کمربندی رشت نیاز به سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد که امیدواریم این مهم محقق شود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code