جمعه، 22 فروردین 1399 | 2020 Friday 10 ,April  
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم؛
نگاه ایران:رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم با اشاره به اینکه سامانه حقوق و دستمزد تا پایان امسال راه اندازی می شود، گفت: در این سامانه هر شخص با هر مقامی در همه دستگاه ها باید بایک فیش، حقوق خود را دریافت کند و این سامانه باید در اختیار دستگاه های نظارتی و مردم باشد. حمیدرضا حاجی بابایی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما پنج شنبه افزود:در برنامه ششم توسعه ۲۰ محور تعریف شده که یکی از آن ها رفع تبعیض ها و مبارزه با مفاسد و یکی از آن ها، حقوق هاست. وی گفت: ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که حداکثر حقوق باید ۷ برابر حداقل حقوق باشد اما طرح ما مبتنی بر این است که همه مدیران کشور در هر مقام و جایگاهی تا بیشتر از سقف ۱۰ و نیم برابر حداقل حقوق نمی تواند دریافت کند و فقط برخی که در مناطق محروم و پرخطر کار می کنند می توانند تا ۱۷ و نیم برابر حداقل حقوق دریافت کنند. حاجی بابایی افزود: البته این باید در سامانه حقوق و دستمزد دولت مطرح و بر اساس فرمول و شاخص ها مشخص شود. وی گفت: این مدیران دریافت دیگری تحت عناوین مختلف از جمله پاداش نمی توانند داشته باشند. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه افزود: اگر کسی تخلف کند بر اساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مجازات می شود. حاجی بابایی درباره نحوه برگزاری مناقصات هم گفت: مناقصات باید سامانه داشته باشد و تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه باید این سامانه روشن و شفاف باشد و همه مناقصات دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، به جز محرمانه ها، باید در این سامانه ثبت شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code