| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران/ گروه ورزشی: با حکم مریم بخشی مریم بخشی سرپرست هیات ورزش های همگانی گیلان، محمدصادق قنبرزاده به عنوان سرپرست جدید هیات ورزش های همگانی شهرستان رشت منصوب شد. از جمله سوابق قنبرزاده فعالیت به عنوان مشاور جوان شورای شهرستان رشت، دبیر کمیسیون عمران مجمع متخصصین ایران شعبه گیلان، مشاور عالی شهرداری خمام و عضو هییت رییسه کونگ فونگ تو آی استان گیلان است. پیش از این فرزان رشاد عهده دار این سمت بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code