| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران/ گروه سیاسی: به دنبال انتشار خبری مبنی بر تغییر مدیرکل انتقال خون استان گیلان به دلیل چالش هایی در فرآیندهای تخصصی این سازمان در یکی از رسانه های استان، دکتر بشیر حاجی بیگی، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی سازمان انتقال خون ایران با انتشار بیانیه ای، ضمن تشریح مشکلات پیش آمده، خبر تغییر مدیرکل این نهاد را تکذیب کرد. حاجی بیگی با بیان اینکه موضوع فرآیندهای تخصصی و دستورالعمل های فنی سازمان انتقال خون در استان گیلان توسط هیات کارشناسی اعزامی از ستاد مرکزی سازمان بررسی شده است تشریح کرد: مساله ای مرتبط با مدیریت فعلی استان مطرح نیست و پاره ای از مشکلات مرتبط با ضعف آموزش و بکارگیری دستورالعمل ها در مدیریت گذشته مشاهده شده است. حاجی بیگی افزود: شورای فنی استان با حضور معاونت فنی و فناوری های نوین سازمان تشکیل شده است تا نسبت به ارتقا سطح آموزش و آگاهی همکاران سازمان در ارتباط با اجرای دستورالعمل ها اقدام نماید. به گزارش نگاه ایران،شهریور ۱۳۹۵ دکتر احمد مرادی به جای دکتر علی داودی با حکم مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، به طور رسمی به عنوان مدیرکل انتقال خون استان گیلان معرفی شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code