| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:  با حکم دکتر یوسف زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی، دکتر عباس درجانی به سمت رییس دانشکده پزشکی رشت منصوب شد. جلسه معارفه رییس جدید دانشکده و تودیع و قدردانی از دکتر هاشمیان رییس سابق، دقایقی قبل با حضور مسئولان برگزار شد. درجانی متخصص پوست و عضو هیئت علمی دانشگاه هست که سالها معاونت آموزش دانشکده پزشکی در دو مقطع مختلف را در کارنامه سوابق خود دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code