| یکشنبه، 10 مهر 1401
در سال های اخیر به شکل فزاینده ای رودخانه های حوزه شهرستان تالش با آلودگی های ناشی از رفتارهای غلط مردم و بعضا مشکلات مدیریت شهری روبرو بوده است. یکی از این موارد رودخانه خاله سرا در 15 کیلومتری شهرستان تالش و  حدفاصل بازارچه خاله سرا 59 و محله شهید قوی پنجه می باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code