| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران:محمد هاشمی به عنوان نماینده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران ضمن حضور در منزل ابراهیم یزدی وزیر خارجه اسبق ایران در تهران، از او عیادت کرد و یکی از کتاب های هاشمی رفسنجانی را به یزدی هدیه داد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code