| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران: در ادامه تلاش شهرداری رشت برای آزادسازی حریم رودخانه ها و استفاده بهینه از آن ها، فاز نخست ایجاد پارک در حاشیه رودخانه زرجوب خیابان جوان در حوالی خیابان تختی که از مدتی قبل شروع شده است، به روزهای پایانی خود رسیده است. مرتضی عاطفی شهردار منطقه دو رشت در این رابطه اظهار داشت: شبکه معابر در فاز اول این پارک 5861 متر مربعی در حال اتمام است و ما در همین راستا فاز دوم آن را پس از تمام و افتتاح فاز نخست، آغاز خواهیم نمود. وی در ادامه گفت: تجهیز مبلمان این پارک شامل سطل زباله، نیمکت، پایه های روشنایی و سیستم آبیاری خواهد بود که در حال حاضر ایجاد سیستم روشنایی و سیستم آبیاری مکانیزه آن در حال انجام است و ایجاد فضای سبز هم در آن آغاز خواهد شد. شهردار منطقه 2 رشت خاطرنشان کرد: از موارد مهمی که در فضای سبز این پارک بدان توجه شده است، استفاده از گونه های گیاهی دارویی خواهد بود که برای اولین بار قصد داریم از گونه های معطر استفاده شود. طرح فنجان صندلی و تعبیه آلاچیق ها در ساخت فاز نخست این پارک پیش بینی شده است. عاطفی تصریح کرد: این اقدام با هدف بسترسازی برای آموزش شهروندان و فرهنگ سازی توسعه کشت گیاهان دارویی انجام می شود همان طورکه بسیاری از آن آگاهند بعضی از گونه های گیاهان دارویی در حال انقراض هستند که در این باغ می توان ضمن احیاء آنها، شهروندان را با آن گونه ها آشنا ساخت.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code