| چهارشنبه، 28 مهر 1400
نگاه ایران/ مریم صابری: تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک گله گوسفند در جاده نرگستان صومعه سرا منجر به کشته شدن حدود 70 راس گوسفند شد. به گزارش نگاه ایران حادثه در صبحگاه روز چهارشنبه 24 آذرماه زمانی روی داد که چوپان در حال عبور دادن گله از روی پل خمسر بود که ناگهان اتوبوسی که از انزلی به سمت اردبیل درحرکت بود با گله در حال عبور از این جاده پر رفت وآمد برخورد کرد. طبق توضیحات مقامات راهنمایی و رانندگی منطقه به نگاه ایران راننده موفق شد با کنترل اتوبوس از وقوع حادثه تلخ جانی برای سرنشینان جلوگیری کند. چند شاهد عینی هم به نگاه ایران گفتند حدود 70 راس گوسفند در جریان این برخورد با جراحات شدید مواجه شد و تعدادی از آن ها هم کشته شدند. هم زمان با وقوع این حادثه صاحب گله تلاش کرد تعدادی از گوسفندان زخمی شده را در محل ذبح کند تا  خسارت مالی کمتری متحمل شود. با این راهکار او موفق به فروش حدود 30 گوسفند زخمی به رهگذران با قیمت پایین شد. مسئولان بهداشتی منطقه هم زمان با آغاز روز کاری با حضور در محل حادثه از ادامه ی کار صاحب گله به دلیل خطرات احتمالی بهداشتی جلوگیری کردند. به گزارش نگاه ایران  صاحب گله اهل یکی از شهرها در همسایگی صومعه سرا است که زمینی را در حوالی جاده نرگستان به اجاره خود درآورده و گوسفندانش را برای چرا در آن رها کرده بود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code