| سه شنبه، 27 مهر 1400
نگاه ایران به نقل از شهدای ایران: یکی از بسیجیان آمر به معروف در شهرستان رشت شب گذشته در جریان مزاحمت عده ای اراذل و اوباش برای یک زن  و تعرض به وی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و با ضربات قمه مجروح شد. بنابراین گزارش، فرمانده پایگاه امام خامنه ای مسجد امام حسین (ع) در اینباره اظهار داشت: شب گذشته در پیاده روی رشت درگیری شدیدی بین اراذل و اوباش با یک زن ایجاد شده بود که اراذل بعد از تعرض به آن خانم وی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند در همین حین یکی از بسیجی های مسجد در حال تردد در منطقه مورد نظر بود که  با مشاهده این صحنه از اراذل و اوباش می خواهد اگر مشکلی هم با این خانم دارند به پلیس اطلاع دهند و به خانم جسارت نکنند. وی ادامه داد: ضاربین که اراذل و اوباش منطقه (خیابان امام خمینی ره) بودند با کمال وقاحت به محض متوجه شدن بسیجی بودن وی با عربده کشی و فحاشی و همچنین دراوردن قمه و چاقو به سمت وی حمله کردند و باقمه یک ضربه به چشم وی وارد نموده!! و بعداز افتادن فرد بسیجی به زمین باضربات متعدد مشت  و لگد وی رامورد ضرب وشتم قرار دادند. بعدازمطلع شدن و پیگیری عوامل پایگاه یکی از ضاربین دستگیر شده که بلافاصله به کلانتری 12 شهرداری منتقل گردید. لازم به ذکر است وی امروز باقیدوثیقه ازاد شد! اماهنوز ضارب اصلی متواری می باشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code