| سه شنبه، 27 مهر 1400
نینا پنجه ای مهندس معماری دغدغه ی بسیاری از چهره های فرهنگی و هنری رشت داشتن مکان هایی به منظور اجرای برنامه های فرهنگی و هنری است. شهر رشت از دیرباز تاکنون اقامتگاه بسیاری از چهره های برجسته ی عرصه ی فرهنگ و هنر بوده است. نامدارانی چون هوشنگ ابتهاج، آیدین آغداشلو، نصرت رحمانی و ... در محلات قدیمی رشت سکونت داشته اند و بی گمان بازآفرینی منازل چهره های مطرح عرصه فرهنگ و هنر می تواند بسیار به جذب گردشگر کمک کند. باید بپذیریم رشت در مسیر توسعه قرار دارد و برای برند سازی این شهر باید از تمامی ظرفیت های موجود شهر استفاده کرد. رشت دارای حمام های قدیمی چون حمام حاجی در ساغری سازان، حمام حاج آقا بزرگ است که با بازآفرینی و بازسازی آن می توان این اماکن را تبدیل به مکان هایی جذاب برای گردشگران  کرد.هم چنین رشت دارای خانه های قدیمی بسیار زیبا با آینه کاری ها، درها، ارسی ها و منقش کاری های زیبا است که برای نمونه می توان به خانه قدیری، رحمت سمیعی، آوانسیان و ... اشاره کرد. همان گونه که گفته شد، رشت دارای محلات قدیمی بسیاری است، محلاتی که می توان با برنامه ریزی مدون، استعدادهای سخت افزاری و نرم افزاری این محلات را شناسایی و اقدام به توسعه و بازآفرینی آن ها کرد. بر این اساس می توان محلات رشت را از چند زاویه مورد بازآفرینی قرارداد : 1- اجتماعی 2- فرهنگی 3- معماری و شهرسازی درواقع محلات در ایران بر اساس بافت فرهنگی و معماری که دارند، هویت می گیرند، از این نظر نهادی چون شهرداری به عنوان یکی از ارکان بازآفرینی و توسعه ی شهری  می تواند از ظرفیت های هر محله به منظور ارتقای سطح رفاهی و نیز حفاظت از این محلات به عنوان یادگار باقی مانده از تفکر سنتی استفاده نماید. یکی از چالش های اساسی بازآفرینی، در نظر گرفتن منافع مردم است چراکه حفظ بافت تاریخی محلات سبب زیان مردم نیز می شود که در جای دیگری باید این زیان جبران شود. به تعبیری هدف از بازآفرینی محلات جدا کردن آن ها از شهر نیست و نمی خواهیم دور آن ها دیوار بکشیم بلکه هدف افزایش هماهنگی بین مجموعه شهر با محلات تاریخی – فرهنگی است درواقع در بحث بازآفرینی تلاش بر حفظ هویت و سنت های از دست شده به منظور تقویت بازیابی توان اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مجدد این محلات است. چراکه در حال حاضر الگوهای شهری رشت نشان از تغییر ساختارها و علاقه مندی مردم به تجمع و اقامت در بخشی از شهر را دارد. برای مقابله و تغییر ذائقه ی مردم و جلب اعتماد آن ها به محلات قدیمی، بازگرداندن هویت واقعی و اعتباربخشی به این محلات از طریق سرمایه گذاری های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لازم است. برای مثال محله ی پیرسرا که در طرح بازآفرینی شهرداری رشت در راستای تحقق توسعه پایدار شهری قرارگرفته به لحاظ فرهنگی و اقتصادی استعداد بالایی برای اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دارد. در محله ی پیرسرا که نیازی به بازگویی قدمت آن نیست، حمام قدیمی گلزار و خانه ی نصرت رحمانی (شاعر) را داریم که بیش از 100 سال قدمت دارد. شکل و فرم خانه ی مذکور حتی پتانسیل تبدیل شدن به فرهنگ سرا یا مراکز اقامتی – گردشگری برای چهره های فرهنگی مهمان را خواهد داشت و بر اعتبار این محله و شهر رشت خواهد افزود. هم چنین در جوار بازار محلی واقع در پیرسرا حمام گلزار مربوط به دوره ی قاجار است که اگرچه ثبت ملی شده اما متاسفانه مخروبه ای بیش نیست. این حمام با کاشی کاری های منحصربه فرد سردرش قابلیت تبدیل شدن به مکانی زیبا به منظور نشان دادن آداب و سنن مردم رشت را دارد. در پایان باید گفت: هویت و اعتبار رشت تنها به خوراک های متنوع آن نیست بلکه در بافت سنتی محلات شهر من رشت خاطرات، تجربیات و گذشته ی انسان هایی است که فرهنگ و هنر این سرزمین را رقم زده اند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code