| دوشنبه، 10 مهر 1402
نگاه ایران: پرونده مرگ مرموز مرد جوانی که درخانه اش خفه شده بود، با انکار همسرش پیچیده تر شد. زن جوان که اعتراف کرده بود، با همدستی خواستگار خواهرش، شوهر خود را قربانی جنایت کرده است، در دادگاه جنایی با انکار و ادعاهای تازه اش سعی کرد مسیر پرونده را تغییر دهد. این زن مدعی شد که شوهرش را نکشته و همسرش به مرگ طبیعی جان باخته است. چهاردهم بهمن سال٩٠ خبر مرگ مشکوک مرد ٣٣ساله ای به نام هادی درخانه اش به مأموران پلیس ورامین اطلاع داده شد. آنها بلافاصله موضوع را در دستورکار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تحقیق در این رابطه پرداختند. در ابتدا اعلام شد که این مرد به مرگ طبیعی جان باخته است، ولی در ادامه با مشکوک بودن خانواده مقتول تحقیقات در این باره آغاز شد و درنهایت پزشکی قانونی نیز اعلام کرد که این مرد بر اثر فشار بر عناصر حیاتی گردن جان باخته است. بنابراین آنها به همسر این مرد به نام بهناز مشکوک شدند و درنهایت او را به اتهام قتل شوهرش بازداشت کردند. این زن که سعی داشت با اظهارات دروغ پلیس را گمراه کند، به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت که پس از ارتباط پنهانی با مردی به نام سامان که خواستگار خواهرش بوده، دست به این جنایت زده است. بنابراین سامان نیز دستگیر شد اما به همدستی درجنایت اعتراف نکرد و گفت که تنها به صورت پیامکی با بهناز در ارتباط بوده است. درنهایت نیز این پرونده برای رسیدگی به شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده پدر و مادر مقتول درجایگاه ایستادند و برای عروسشان حکم قصاص خواستند. بهناز اما درآن جلسه منکر شوهرکشی شد و با ادعای تازه به قضات گفت: «من تحت فشار به قتل شوهرم اعتراف کرده بودم و ادعاهایم را قبول ندارم. وقتی شوهرم پی به رابطه پنهانی من و سامان برد، از من خواست تا با او تماس بگیرم و او را به خانه مان دعوت کنم. سامان که خواستگار خواهرم بود و با هم رفت وآمد خانوادگی داشتیم، به خانه مان آمد تا شوهرم با او صحبت کند. من هم از خانه بیرون رفتم. وقتی برگشتم، شوهرم خواب بود. صبح که بیدار شدم، متوجه شدم او جان باخته است. احتمال می دهم نیمه های شب یک نفر به خانه مان آمده و شوهرم را خفه کرده است.» در ادامه سپس سامان نیز به قضات گفت: «چند سال پیش به خواستگاری خواهر بهناز رفتم اما خیلی زود ازدواج ما بهم خورد. چند وقت بعد بهناز با من تماس گرفت و گفت: به من علاقه مند شده است. او مرتب با من تماس می گرفت و از اختلافاتی که با شوهرش داشت، برایم درددل می کرد. من هم به صحبت هایش گوش می دادم، اما هیچ رابطه دیگری بینمان وجود نداشت. از ماجرای قتل هم بی اطلاع هستم.» درپایان آن نشست هیأت قضائی وارد شور شدند و با توجه به این که علت اصلی مرگ به درستی در گزارش پزشکی قانونی اعلام نشده و نیز پرینت پیامک و تماس های تلفنی بهناز و سامان نیز در پرونده موجود نبود، پرونده را به دادسرای ورامین برگرداند تا پس از رفع نواقص بار دیگر به دادگاه ارسال شود. درنهایت پس از تکمیل تحقیقات این پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و این زن و مرد درهمین شعبه صبح دیروز پای میز محاکمه ایستادند. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و گفت: «پزشکی قانونی علت مرگ را فشار بر عناصر حیاتی گردن اعلام کرده است.» در ادامه پدر و مادر مقتول بار دیگر از دادگاه تقاضای قصاص کردند. پس از آن بهناز درجایگاه ایستاد و به هیأت قضائی گفت: «نه ارتباط نامشروع را قبول دارم و نه قتل را؛ من نمی دانم چه کسی شوهرم را کشته است. فقط می دانم که یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شدم، دیدم که او مرده است. من و شوهرم ارتباط خوبی با هم داشتیم، به طوری که عشقمان زبانزد خاص و عام بود و همه حسرت زندگیمان را می خوردند.» در این لحظه قاضی از علت ارتباط پنهانی با سامان پرسید که زن جوان گفت: «من با سامان تنها از طریق پیامک و تلفن در ارتباط بودم. اصلا او را نمی دیدم. فقط می خواستم از این طریق کمی حسادت شوهرم را برانگیخته کنم تا به من توجه بیشتری داشته باشد.» قاضی پرسید: «مگر نگفتید که ارتباط شما با هم خیلی خوب بود، و همه حسرت زندگیتان را می خوردند؟» متهم پاسخ داد: «هنوز هم می گویم ما با هم خوب بودیم، ولی شوهرم با زن های دیگر هم در ارتباط بود. برای همین به پیشنهاد سامان تصمیم گرفتم مدتی با او به صورت تلفنی در ارتباط باشم تا شوهرم قدر مرا بیشتر بداند، اما با این حال شوهرم اصلا به من توجهی نمی کرد و برایش مهم نبود، ولی اینها دلیل نمی شود که او را به قتل برسانم. من عاشقش بودم و هیچ حسی به سامان نداشتم. ما فقط به صورت نمایشی با هم در ارتباط بودیم.» در ادامه سامان نیز درجایگاه ایستاد و به قضات گفت: «وقتی به خواستگاری خواهر بهناز رفتم، متوجه شدم که او قبلا یک بار نامزد کرده و نامزدی اش بهم خورده است. او این موضوع را از من پنهان کرده بود. برای همین من هم ارتباطم با او را قطع کردم، ولی بعد از آن بهناز شروع کرد به پیام دادن و می گفت، با هم در ارتباط باشیم. او مرتب از دست شوهرش گله می کرد و می گفت، شوهرش او را کتک می زند. من که اول سعی می کردم جوابش را ندهم، درنهایت با او تلفنی ارتباط برقرار کردم. ارتباطمان هم تنها یک ماه بیشتر طول نکشید. بعد هم متوجه مرگ شوهر بهناز شدم و ارتباطمان قطع شد. هیچ اطلاعی هم از جنایت ندارم.» درپایان نیز هیأت قضائی وارد شور شدند تا تصمیم خود را در این باره بگیرند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code