| یکشنبه، 10 مهر 1401
نگاه ایران: تنها دلیل مخالفان حضور بانوان در ورزشگاه ها این است که به دلیل شرایط نامناسب اجتماعی و غیرفرهنگی حاکم بر آنها، حضور بانوان به نوعی بی احترامی و ناسپاسی به شأن ایشان قلمداد می شود. از این رو برای احترام به شخصیت زنان می باید مانع از حضور ایشان در ورزشگاه ها شد. ١- ورزشگاه ها تنها مکانی نیستند که احتمال بی حرمتی به زنان در آنها وجود دارد، موارد قطعی تری در جامعه نظیر؛ خیابان ها، بوستان ها، صف های اتوبوس و... نیز وجود دارد که در آنها به زنان بی حرمتی می شود. اگر قاعده و منطق مخالفان حضور زنان در ورزشگا ه ها ملاک عمل باشد، بنابراین باید مانع حضور زنان در اکثریت اماکن عمومی شده و عملا مانع از زیست اجتماعی آنها شد. از سوی دیگر با این منطق باید پلیس راهنمایی اعلام کند که چون گروهی از موتور سوار ها در یک عمل غیراخلاقی و غیرقانونی در پیاده روها تردد می کنند، از این پس عابران پیاده حق عبور از پیاده روها را ندارند یا به دلیل اینکه پاره ای از رانندگان هنجار شکن در جاده ها درست رانندگی نمی کنند و خطر آفرین می شوند، از این پس دیگر رانندگان حق تردد در جاده ها را ندارند. ٢- اگر باور داریم که محیط های ورزشی آراسته به ادب و فرهنگ مناسب نیست؛ بعد از ٣٥سال حضور انحصاری مردان، نتوانسته ایم این محیط ها را آمیخته به فرهنگ و ادب کنیم. بنابراین شایسته است با دعوت از بانوان برای حضور در محیط های ورزشی، این اماکن را فرهنگی تر و مودب به آداب و اخلاق کنیم چراکه باور داریم در مجموع بانوان ما مودب تر و فرهنگی تر از مردان عمل می کنند. حتی شایسته تر آن است که مدیریت بسیاری از اماکن ورزشی را به بانوان بسپاریم تا آنها با تأسی به احساس پاک، اندیشه نجیبانه و قدرت برتر تربیت گر خویش، این مکان را از رفتارهای ناپاک، پاک سازی کنند. استفاده از «مهندسی معکوس» یعنی در یک بازی ورزشی مردانه فقط از زنان برای تماشا دعوت و مدیریت برقراری نظم و انضباط اجتماعی ورزشگاه را به آنان واگذار کنیم. یقین داشته باشیم نتیجه بسیار مطلوب خواهد بود. ٣- تفاوت اندیشه پویای دینی که ما خود را ملتزم به آن اعلام می کنیم، با تفکرات متحجرانه دینی این است که در فقه پویا با بررسی و مشاهده واقعیت های دنیای مدرن به دنبال راهکارهایی می روند که با حفظ حرمت و کرامات انسانی و شرعی، انسان ها از مواهب مدرنیته محروم نشوند. در اطراف ما کشورهایی هستند که به ظاهر مدرن اند اما اندیشه بسته و متحجرانه آنها باعث شده بخش بزرگی از فرصت های شکوفایی جامعه شان راکد مانده یا هدر رود. آنها با این شیوه، ته مانده ایمان راستین گروهی از مردم را نیز بر باد می دهند. اما در مقابل، در شرق دور با نگاه منطقی به واقعیت های مدرن، ضمن حفظ اصول و پایه های فرهنگی و اعتقادی خود توانسته اند تغییرات متناسب و مناسب با سنت ها و فرهنگ خود را مدیریت کنند و تحولات آمیخته با مصلحت جامعه، زمان و تمدن خویش را رهبری کنند. ٤- در جهان امروز بخش بزرگی از مدیریت های ورزشی و موفقیت های ورزشی در دست بانوان و مرهون تلاش آنهاست. در کشور ما نیز بخش درخور توجهی از مدال های ارزشمند جهانی در المپیک و پاراالمپیک از آن بانوان است و در مدیریت نیز چنین است. ما با تمام وجود خود می دانیم که تحریم ما عملی ناجوانمردانه است و همه با هم به مقابله با آن برخاسته ایم. این قیام نه از سر استیصال که به واسطه ناسازگاری آن با اصول اولیه اخلاقی، انسانی و دینی است. با این وصف آیا سزاوار است که بخش بزرگی از جامعه را که اتفاقا نجیب ترین، شریف ترین و پاک ترین بخش جامعه است، به بهانه های واهی از فرصت ها و حقوق خود محروم کنیم و آنان را حتی برای تماشای یک بازی ورزشی به ورزشگاه ها راه ندهیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code