| چهارشنبه، 06 مهر 1401
استقرار تیم سازمان بازرسی در گیلان
       کد خبر: 8194

نگاه ایران: کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پیگیری موضوع زمین خواری در گردنه حیران آستارا توسط این ستاد اظهار داشت: مطرح شدن این موضوع از زمانی آغاز شد که نماینده ها و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به استان گیلان سفر کردند که در جریان این سفر بحث زمین خواری ها در گردنه حیران مطرح شد و از آن زمان نماینده های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه تخلفات موجود در گردنه حیران در دستور کار جدی این ستاد قرار دارد، افزود: جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دلیل جدیت در به سرانجام رساندن این پرونده به 3 وزیر راه و شهرسازی، کشور و کشاورزی و همچنین به رئیس بنیاد مسکن و استاندار گیلان دستور ویژه دادند تا تخلفات زمین خواری در حیران رسیدگی و پیگیری قرار گیرد.

پالیزدار

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: بررسی موضوع زمین خواری در گردنه حیران یکی از مهم ترین دستورکارهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و پیگیری این موضوع از دستور کار این ستاد خارج نشده  و به جهت آگاهی مردم باید تأکید کنم دولت نسبت به حل و فصل این موضوع اهتمام ویژه دارد.

پالیزدار با بیان اینکه در منطقه مورد نظر شاهد تخلفات گوناگونی هستیم، تأکید کرد: برای بررسی هرچه بهتر این موضوع تیم بازرسی نیز از سوی سازمان بازرسی کل کشور در استان گیلان مستقر شدند تا پرونده های موجود در این زمینه را رسیدگی و به سرانجام برساند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا ساخت و ساز در منطقه گردنه حیران همچنان ادامه دارد یا خیر، گفت: با دستوری که به استاندار گیلان دادیم ساخت و ساز در منطقه مذکور متوقف شده و اگر مصداقی در این مورد وجود دارد آن را به ما اعلام کنند تا حتماً رسیدگی کنیم.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین طبق گفته استاندار گیلان هیچ مجوز جدیدی در امر ساخت و ساز در 2 سال گذشته در منطقه حیران صادر نشده و تنها برخی مجوزهایی که در گذشته صادر شده بود تمدید شده اند.

پالیزدار با تأکید براینکه برای به سرانجام رسیدن تخلفات گردنه حیران استاندار گیلان کمیته ویژه ای را  تشکیل داده است، گفت: ما به دنبال ابعاد سیاسی موضوع نیستیم بلکه تنها بر خود وظیفه می دانیم که تمام تخلفات موجود بدون اغماض پیگیری و رسیدگی کرده و برای سیر مراحل قانونی به قوه قضاییه معرفی کنیم.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code