| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:مهدی کلهر، مشاور رسانه ای رئیس جمهور دولت نهم و دهم، در گروه تلگرامی شورای تبیین گفتمان امام و انقلاب نوشت:" این احتمال هست که اصلاح طلبان برای 96 در تدارک چهره های نو باشند که نیمی از راه تآیید صلاحیت را طی کرده باشد. آقای محمود صادقی یکی از آن چهره هاست. که ظرفیت رودررویی با آقای سعید جلیلی را داشته باشد. بعید است گزینه اصلاح طلبان آقای علی مطهری باشد؛ گرچه بیش از نیمی از راه را از ایشان استفاده می کنند ولی حداقل دو چهره ی کاملاً جدید و جوان را باید در دستور کار داشته باشند. آنان تجربه موفق سال 94 را به این زودی فراموش نکرده اند."
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code