| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران:زن جوان که در جنایتی هولناک و به امید رسیدن به خوشبختی، دخترخردسالش را با خوراندن متادون کشته بود درحضور بازپرس دادسرای جنایی تهران، آخرین دفاعیاتش را بیان کرد. پرونده این ماجرای هولناک از دوم فروردین امسال و درپی تماس زن جوان با اورژانس کلیدخورد. همزمان با حضور امدادگران درخانه این زن، بلافاصله دختر ۴ ساله ای به بیمارستان انتقال داده شد اما ساعاتی بعد و با وجود تلاش تیم درمانی، تسلیم مرگ شد. بدین ترتیب باتوجه به مشکوک بودن موضوع، پرونده ای در شعبه سوم دادسرای جنایی تهران تشکیل و تحقیقات در خصوص علت اصلی مرگ کودک، با دستور بازپرس منافی آذر آغاز شد. مادر زهرا کوچولو در نخستین تحقیقات به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی گفت: زهرا سرگرم بازی بود و بعد از شام هم تا نیمه شب بیدار مانده بود تا اینکه خوابش برد. حدود ساعت ۵ صبح متوجه شدم حالش بد است. به همین خاطرخیلی سریع با اورژانس تماس گرفتم اما آنها دیر آمدند و خیلی دیر بچه ام را به بیمارستان بردند. آن زمانی که امدادگران اورژانس آمدند زهرا نفس می کشید اما بعد از انتقالش به بیمارستان جان داد. با وجود این جسد دخترک برای تعیین علت و زمان دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. آزمایش های سم شناسی، هم نشان داد زهرا کوچولو به خاطر مصرف متادون جان باخته است.بدین ترتیب با اعلام نظریه پزشکی قانونی راز جنایت خاموش فاش شد و مادر دخترک به عنوان متهم اصلی بازداشت شد. او که ابتدا منکر اطلاع از ماجرا بود وقتی با مدارک پلیسی و نظریه پزشکی قانونی روبه رو شد لب به اعتراف گشود و گفت: «پس ازطلاق چند نفربه خواستگاری ام آمدند اما وقتی فهمیدند دخترکوچولویی هم دارم از ازدواج با من منصرف می شدند. به همین خاطر وقتی زهرا را سد راه ازدواجم دیدم به او متادون خوراندم. پس از این اعــــــــــتراف های هولناک او به اتهام قتل عمد بازداشت شد. اما چندی بعد همسرسابقش با مراجعه به دادسرا از قصاص زن جوان گذشت کرد. متهم نیزدرآخرین دفاعیاتش گفت: از کاری که کرده ام پشیمانم، اما باورکنید به خاطرفرار از سختی های زندگی چنین تصمیم اشتباهی گرفتم وتا آخرعمرعذاب وجدان دارم و خودم را نمی بخشم! امیدوارم دخترم مرا ببخشد که قربانی اشتباه بزرگ من شد.حالا هم خیلی دلتنگش هستم اما افسوس که باید سال های زیادی را پشت میله های زندان بگذرانم.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code