| شنبه، 12 آذر 1401
در پرونده مردی که همسر و فرزندانش را در خانه حبس کرده بود جرایم دیگری هم وجود دارد
       کد خبر: 81786
نگاه ایران:شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران شوهر اعظم، مرد مشهدی که همسر و دو فرزندش را به مدت ۲۱ روز در خانه حبس کرده و مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار داده بود، به اتهامات مختلف مجموعاً به ۳۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد. مرضیه محبی وکیل مدافع اعظم (زن آسیب دیده مشهدی) و فرزندانش با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه، متهم به اتهام آدم ربایی از طریق حبس و مخفی کردن به 15 سال حبس، به اتهام شروع به قتل به 10 سال حبس، به اتهام ایراد ضرب  و جرح با چاقو به 5 سال حبس و به اتهام کودک آزاری به 6 ماه حبس محکوم کرده است. این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین دادگاه به خاطر 27 فقره سوختگی، شکستگی بینی، پارگی رگ چشم و سایر جراحات وارده به موکل و فرزندانش، متهم را به پرداخت دیه محکوم کرده است. به گفته محبی بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، از مجموع حبس صادره، اشد آنها یعنی 15 سال حبس و 6 ماه حبس نیز به خاطر کودک آزاری اجرا می شود. وکیل مدافع اعظم و فرزندانش، با رضایت از حکم صادره و پیش بینی اشد مجازات ها برای متهم گفت که این رأی از سوی متهم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم، 19 آبان ماه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی برگزار شده بود و متهم پرونده همچنان در بازداشت به سر می برد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code