| چهارشنبه، 06 مهر 1401
نگاه ایران: روزنامه قانون در صفحه دوم شماره امروز خود، تصویری از آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اجلاسیه خبرگان منتشر کرد و با آنکه عنوان «بدون شرح» را برای آن برگزیده بود، عکس نوشتی را ذیل آن چاپ کرد. البته این روزنامه به اشتباه وی را «علی جنتی» خطاب کرده است. Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-09-03 04:26:50Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code