| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران:  برابر گزارش مجری طرح خطوط معاونت طرح و توسعه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان، عملیات اجرائی پروژه خط 63 کیلوولت دو مداره کابل زمینی تغذیه پست توحید گلساربه طول 5/4 کیلومتر، با هدف تامین برق مشترکین و متقاضیان واقع در مناطق غرب و مرکزی شهر رشت و افزایش قابلیت اطمینان شبکه فوق توزیع کلانشهررشت از تاریخ 95/03/01 آغاز شده است و پیش بینی می­شود طبق برنامه ­ریزی های انجام یافته، در سال 96 به بهره ­برداری برسد. شرکت پیمان برق پویا به عنوان پیمانکار اجرایی و شرکت قدس نیرو به عنوان مشاور در این پروژه فعالیت می نمایند. مطالعات این پروژه که آغاز آن از سال89  بوده و شامل برنامه ریزی وطراحی اولیه می باشد؛ بطور کامل انجام شده است. تهیه تجهیزات (تهیه اسناد مناقصه،تعیین برنده وعقد قرارداد، تهیه تجهیزات وحمل به انبار) این پروژه نیز انجام شده و عملیات اجرایی آن در دست اقدام است و پیشرفت فیزیکی کل آن 28 درصد می باشد. این پروژه هم اکنون در مرحله اخذ مجوزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام ادامه عملیات اجرایی پروژه می باشد. اعتبار این پروژه بالغ بر 75 میلیارد ریال می باشد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code