| شنبه، 12 آذر 1401
توضیحات سازمان مدیریت پسماند‌های شهرداری رشت درباره یک خبر؛
       کد خبر: 81606
نگاه ایران: به دنبال انتشار مطلبی در یکی از پایگاه خبری استان با عنوان «رشت طرح جامع زباله و مدیریت پسماند نداشت؟!» در تاریخ ۲۹ آبان ماه از سوی روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت جوابیه ای منتشر شد. در این جوابیه آمده است:

به منظور تنویر افکار عمومی ، جلوگیری از ترویج مطالب غیرواقع که منجر به تشویش اذهان شهروندان محترم می شود ، جوابیه این سازمان به مطلب « رشت طرح جامع زباله و مدیریت پسماند نداشت؟! »پس از انتشار در رسانه مذکور عینا در ذیل منتشر می شود .

سازمان مدیریت پسماند های شهرداری رشت  از همکاری و اقدام رسانه های حرفه ای و دلسوزاستان در نشر و انعکاس این پاسخ سپاسگزاری می نماید .

مطالعات طرح جامع پسماند شهر رشت در سال ۱۳۸۸در سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت انجام پذیرفته بود که با تغییر الگوی مصرف، گسترش شهرنشینی و به تبع آن افزایش جمعیت با گذشت ۷ سال و تغییرات محسوس و موثر در میزان تولید و ماهیت پسماندهای شهر رشت اقدامات لازم جهت جمع آوری و پردازش پسماند در جهت کاهش تولید و افزایش تفکیک از مبدا را موجب شده است. میزان پسماند شهر رشت و شهر ها و روستاهای اطراف به میزان بیش از ۸۰۰ تن رسیده است. با توجه به مطالعات جدید و همچنین حضور نمایندگان متعدد شرکت های داخلی و خارجی فعال در جهت مدیریت پسماند و رهیافت های جدید در این خصوص، بازنگری در مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند ها در جهت رفع نقاط ضعف و بروز رسانی آن از کارهای در حال انجام سازمان است. سند جدید راهبردی مدیریت پسماندهای رشت با توجه به بازبینی و به روز رسانی طرح جامع پسماند در راستای پایش وضعیت تفکیک از مبدا، کارخانه کود آلی، وضعیت محل دفن سراوان از منظر بهسازی و کنترل آلاینده های محیطی و همچنین کاهش میزان ورودی پسماند ها به لندفیل، پس از انجام مطالعات دقیق، برگزاری جلسات متعدد فنی و تخصصی و رایزنی های مکرر با صاحبان فناوری های روز و مدرن دنیا تدوین گردیده است. این سند شامل مراحل زیر است: - کاهش تولید پسماند - افزایش تفکیک در مبدا - افزایش رضایت شهروندان و حفظ پاکیزگی و نظافت محیط شهری - پردازش میانی (ارتقای ظرفیت کارخانه کود آلی به میزان ۸۰۰ تن) - احداث نیروگاه زباله سوز - بهسازی محل دفن سراوان - احداث لندفیل جدید مهندسی_ بهداشتی - احداث تصفیه خانه در محل دفن شایان ذکر است طرح جامع مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۸ به هیچ نقطه اجرایی نرسیده و راه حلهای عملیاتی را به برنامه بودجه و پروژه و فعالیت های مشخصی تبدیل نکرده است که نتیجه آن این باشد که مردم بصورت عینی آن را حس نمایند و صرفا به تحلیل وضع موجود آنهم بر اساس داده های آماری آن سال پرداخته است. فلذا خبر فوق جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی در پاسخ به ابهام ایجادگردیده مورد وثوق سازمان است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code