| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران/پویا بازارگرد:نشست شورای قضایی استان گیلان امروز شنبه ششم آذرماه با حضور علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور برگزار شد.(گزارش نگاه ایران را اینجا بخوانید) در نشست صبح امروز که در ساختمان دادگستری استان برگزار شد احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیلان، حجت الاسلام علی مصطفوی دادستان رشت، رضا قشلاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان و  سیف اله مسروربازرس کل گیلان حضور داشتند. (اظهارات علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این مراسم را اینجا بخوانید) %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa احمد سیاوش پور رضا قشلاقی %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa علیرضا جمشیدی %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa علیرضا جمشیدی علیرضا جمشیدی