| پنجشنبه، 17 آذر 1401
نگاه ایران/احسان حسن پور: بارش برف در گیلان از سومین روز سومین ماه پاییز آغاز شد. شهرهای مختلف گیلان با درجات مختلف رخت سپید پوشیدند. برفی که باوجود بروز برخی مشکلات نظیر قطعی برق، سقوط درختان و مسدود شدن راه ها، زیبایی ها و جلوه های بصری خاصی هم رقم زده است. تصاویری از طبیعت برفی روستاهای سطلسر و عطاکوه لاهیجان را در ادامه مشاهده می کنید: %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-1 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-2 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-3 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-5 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-6 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-7 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-8 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-9 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-11 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-12 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-13 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-14 %d8%a8%d8%b1%d9%81-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-10

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code