| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایران:هرگاه سخن از کم کردن وزن می آید، به سرعت به سراغ رژیم های غذایی خاص و مصرف مکمل های لاغری برای افزایش سوخت وساز بدنمان می رویم. اما بررسی ها نشان داده است که تنفس صحیح می تواند به ما در لاغر شدن کمک کند. درست است، تعجب نکنید. تنفس نقش مهمی در بهبود سوخت وساز بدن و کاهش وزن دارد. چربی از اکسیژن، کربن و هیدروژن تشکیل شده است. وقتی اکسیژن راه خود را به چربی باز می کند، چربی را به دی اکسید کربن و آب تجزیه می کند. خون هم دی اکسید کربن را از درون بدن تصفیه کرده و برای بیرون فرستادن آن از بدن، به شش ها تحویل می دهد. اکسیژن همچنین خون را رقیق می کند و فشارخون را پایین می آورد و بدین ترتیب سوخت وساز بدن افزایش می یابد. بدن کل این فرآیند را به طور خودکار انجام می دهد اما اگر بیاموزید هرروز با شیوه های درست و صحیح تنفس کنید، می توانید از وزن خود بکاهید و لاغرتر شوید و درعین حال وجود خود را سرشار از آرامش و انرژی نمایید.  روش اول : تنفس عمیق برای آرامش 1- تمام هوای موجود در شش هایتان را بیرون بفرستید. 2- به آرامی و به تدریج با 6 شماره از طریق بینی اکسیژن وارد بدنتان کنید. 3- تا 6 شماره، اکسیژن واردشده را در بدن خود نگهدارید. 4- اکنون دوباره با 6 شماره، به آرامی اکسیژن را از راه بینی بیرون بفرستید. 5- مراقب حالت قرار گرفتن بدنتان باشید. کمرتان باید کاملا صاف باشد. غروب ها و هر زمان که احساس اضطراب کردید، این روش تنفس را 10 مرتبه انجام دهید. بدین ترتیب می توانید علاوه بر آرام کردن خود، سوخت وساز بدنتان را افزایش داده و وزن کم کنید.  روش دوم: تنفس عمیق برای کسب انرژی 1- تمام هوای موجود در شش هایتان را بیرون بفرستید. 2- به آرامی و به تدریج با 6 شماره از طریق بینی اکسیژن وارد بدنتان کنید. 3- تا 8 شماره، هوا را در سینه حبس کنید. به تدریج آن را به 12 شماره برسانید. 4- اکنون با  8 شماره، هوا را از طریق دهان، بیرون بفرستید. مراقب باشید هوا را به یک باره بیرون نفرستید. به تدریج و آرام آرام این کار را انجام دهید تا دیگر هوایی در شش هایتان باقی نماند. 5- دوباره با 8 شماره، هوا را در ریه ها حبس و در همین حال شکمتان را منقبض کنید. اگر نمی توانید هوا را تا 8 شماره در سینه نگهدارید، ابتدا زمان کمتری این کار را انجام دهید و به تدریج آن را افزایش دهید. این روش را صبح ها 10 مرتبه و هر زمان که احساس کردید انرژی ندارید، انجام دهید.  روش سوم: تنفس برای پاک سازی 1- بنشینید و کمرتان را صاف نگهدارید. اکنون دست چپتان را به روی زانوی چپتان بگذارید. 2- دو انگشت اشاره و میانی تان رابین دو ابرو و انگشت شستتان را به روی سمت راست بینی تان قرار دهید و راه عبور و مرور هوا را از آن سمت، مسدود کنید. انگشت حلقه دست راستتان را نزدیک سمت چپ بینی ببرید. 3- انگشت شست را روی سمت راست بینی فشار دهید و از طریق سمت چپ بینی، هوا را از شش هایتان به بیرون هدایت کنید. 4- اکنون فشار از روی سمت راست بینی بردارید و با انگشت حلقه راه سمت چپ بینی را ببندید و از طریق طرف راست بینی نفس بکشید و هوا را از ریه هایتان خارج کنید. 5- مراحل 3 تا 5 را تکرار کنید. این روش را روزانه 5 تا 7 بار انجام دهید.  روش چهارم: تنفس برای افزایش سوخت وساز بدن 1- صاف بنشینید. 2- تمام هوا را از شش هایتان به بیرون هدایت کنید. 3- از راه بینی تا 6 شماره، به تدریج هوا را وارد شش هایتان کنید. 4- با فشار و آهسته هوا را به بیرون بفرستید. 5- در انتها، قبل از اینکه هوا کاملا خارج شود، باقیمانده را به اندازه یک شماره نگهدارید و سپس بیرون بفرستید. 6- اکنون به طور معمولی نفس بکشید.  روش پنجم: تنفس برای قدرت بخشیدن به هسته مرکزی بدن 1- روی زانوانتان قرار بگیرید و دست هایتان را روی زمین بگذارید. 2- هوا را از شش هایتان بیرون بفرستید و در همان حال شکمتان را تو ببرید. 3- نفستان را در سینه حبس کنید، سپس عضلات شکمتان را سفت و محکم نگهدارید. 4- 10 ثانیه در این حالت باقی بمانید. 5- نفستان را به آرامی بیرون بفرستید. این روش تنفس را هرروز 5 دقیقه انجام دهید. با انجام دادن تمرین های فوق، نه تنها به آرامش می رسید، بلکه با بالا بردن سوخت وساز بدنتان، از وزنتان کاسته شده و به تدریج به قوای جسمانی تان افزوده می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code