| چهارشنبه، 06 مهر 1401
[caption id="attachment_356" align="alignnone" width="127"]سام سکوتی بداغ سام سکوتی بداغ[/caption] خاطرم هست دوران کودکی و نوجوانی وقتی از کنار آنانی که بساط کنار خیابان پهن می کردند، رد می شدم ذهن خیالبافم خانواده آن افراد را به مهمانی خود فرا می خواند؛ از اسباب و وسایل منزل گرفته تا تیپ و ظاهر و اسباب بازی های داشته و نداشته و غذای سر سفره آنان را مرور می کردم و از اینکه پدرم مجبور نشده است چنین شغلی داشته باشد خدارا شکر می کردم. کمی که بزرگ تر شدم دیگر نه آن میزان خیال پرداز بودم و نه نگاهی از سر ترحم به این قشر زحمت کش داشتم بلکه درود می فرستادم به مردان و زنانی که برای سیر کردن شکم فرزندان خود زمانی که امکان داشتن محلی برای کسب ندارند، خیابان و پیاده رو را در انظار عمومی برای کسب روزی حلال انتخاب کرده اند. انتظار ایجاد شغل برای تمامی مردان و زنان کشور شاید دیگر انتظاری بیش از توان دولت و حاکمیت باشد و انقلاب ما پس از پیروزی، ۸ سال را برای خاک جنگ کرد و پس از آن هم برای سازندگی در سایه تحریم و تهدید و امروز شاید در سایه برداشته شدن تحریم ها بتوان کمی سقف انتظارات را بالا برد و زندگی آبرومندانه همراه با آرامش و آسایش را برای پدران و مادران ایرانی آرزو کرد. اما روی سخنم در این سطور اکیدا متوجه رسیدگی دولت پس از تحریم به معیشت کشور نیست. تقاضای بنده از مسئولینی است که دست فروشان و سامان دهی آن ها در حوزه اقتدارشان است. باید تاکید کرد تا زمانی که موفق نشده ایم آنقدر ثروت تولید کنیم که بتوانیم به جای تقسیم فقر آن را قسمت کنیم، هوای پدران و مادران نان آور را داشته باشیم و آن ها را از نان در آوردن محروم نکنید. که اگر خود پدر باشید و دست خالی به خانه رفته باشید بهتر می توانید متوجه سیاه مشق امروزم بشوید. می دانم که قوانین در برخی حوزه ها اجازه مماشات نمی دهد و آن تصاویر و صحنه هایی که بعضاً می بینیم با شکست تسلسل عمل خیلی گویا نیستند اما اگر قانون تا آنجا می توانست کج شود که سه هزار میلیارد تومان «هاپولی» شود چشم بستن بر روی تخلف دست فروشان هم نمی تواند خیلی کار سختی باشد! البته امیدواریم دولت با برنامه ای کارآمد و کاربردی بتواند این موضوع را چنان سامان دهی کند که دیگر هیچ صحنه و تصویر دلخراشی روح و دیده مردم کشور عزیزمان را آزرده خاطر نکند. نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code