| یکشنبه، 10 مهر 1401
نگاه ایران: مطالعات انجام شده برای تولید شاخص تولید صنعتی که از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته نشان از رشد منفی تولید صنعتی در شرکت های صنعتی عضو بورس اوراق بهادار تهران طی بهار سال جاری دارد.

این مطالعات، رشد منفی 19.3 درصدی (19.3-) شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی را در فصل بهار سال جاری نشان می دهد. رشد این شاخص در مقایسه با فصل زمستان 1393 نیز منفی یک (1-)درصد بوده است. رشد سالانه منتهی به فصل اول سال جاری در این بخش منفی 5 درصد (5-) برآورد شده است. این برخلاف روند تولید صنعتی در سال 93 است که رشد مثبت را نشان می داد.

بر اساس این گزارش، شرکت های صنعتی عضو بورس 39 درصد از ارزش تولید صنعتی کشور را تولید می کنند و طبق بررسی های انجام شده بر روی شاخص های صنعتی در سال های 86 تا 93، تغییرات تولید صنعتی کشور توسط شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی به خوبی توضیح داده می شود.

بر این اساس رشد تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت  فرآورده های نفتی در بهار سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته منفی 7.6 درصد (7.6-) و نسبت به فصل قبل 5.9 درصد بوده است. رشد سالانه منتهی به بهار سال جاری در تولید صنعتی بدون صنعت فراورده های نفتی 4 درصد برآورد دشه است.

طبق این گزارش، وضعیت تولید در فرآورده های نفتی بدتر از سایر صنایع بوده است. از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو رو به بهبود بوده و در فصل اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد مواجه شده است. از این رو شاخص تولید صنعتی بدون در نظر گرفتن صنعت خودرو رشد منفی 25.3 درصدی (25.3-) را نشان می دهد.

طبق پیش بینی شرکت های بورسی از وضعیت تولید صنعتی در فصل تابستان 1394، عمده گروه های صنعتی باستثنای صنعت خودرو و قطعات، چشم انداز مثبتی را برای تولیدات خود در مقایسه با فصل بهار 1394 پیش بینی می کنند اگرچه این پیش بینی در مقایسه با تابستان 1393 در برخی از گروه ها از جمله غذایی وآشامیدنی، محصولات دارویی و خودرو منفی ارزیابی شده است.

بر اساس پیش بینی شرکت های بورسی شاخص وزنی تولید صنایع در تابستان امسال نسبت به بهار، رشد 1.6 درصدی خواهد داشت اما نرخ رشد شاخص تولید در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته منفی 1.4 درصد پیش بینی شده است.

در مجموع، صرفا دو گروه صنعت خودرو و قطعات و محصولات شیمیایی رشد مثبتی را برای سال 1394 پیش بینی کرده اند و چشم انداز سایر گروه ها برای این بازه زمانی منفی پیش بینی شده است.

پیش بینی شرکت های بورسی در اواخر فصل نخست سال 1394 تنظیم شده است.

به اشتراک بگذارید:
برچسب‌ها: تکان دهنده

نگاه شما:

security code