| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران: نماینده مردم سروستان در تذکری در صحن مجلس به وزرای صنعت و اطلاعات هشدار داد در دوران پسابرجام مراقب پروژه نفوذ باشند. تذکرات امروز مجلس جدا از انتقادات به وضعیت بد اقتصادی برخی حوزه های انتخابیه، بیشتر تحت الشعاع آلودگی هوای تهران و برخی استان ها و تاکید بر حل مشکلات محیط زیستی بود. در خلال این تذکرات اما داریوش اسماعیلی نماینده مردم سروستان در تذکر شفاهی به هیات رئیسه مجلس به وضعیت پسابرجام و موضوع نفوذ در این دوران اشاره کرد و وزرای اطلاعات و صنعت و جهاد کشاورزی را مورد خطاب قرارداد و گفت: اخباری در دست است که فردی که به همراه خانواده خود قبل از انقلاب مالک تولیدات مشروبات الکلی در ایران بوده است و بعد از انقلاب در دادگاه محکوم شده و به خارج از کشور فرار کرده بود، در زمان خارج نشینی هم با همکاری و حمایت از سازمان منافقین علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کرد. وی هم اکنون با نیروهای وابسته خود در وزارت صنعت  مشغول گرفتن اخذ نمایندگی خودروهای جهانی در کشور است. وی افزود: به وزارت صنعت و جهاد و اطلاعات در این مورد تذکر جدی می دهیم که به این مورد رسیدگی نماید که در دام این پروژه نفوذ نیفتد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code