| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران: مدیران شعبه مرکزی بانک رفاه استان گیلان با شهردار و مدیران شهرداری منطقه 2 رشت دیدار کردند و ضمن دلجوئی از برخورد کارمندان خود با کارکنان شهرداری رشت عذرخواهی خود را اعلام کردند. 13 مهر ماه گذشته هنگامی که کارمندی از بانک رفاه شعبه مرکزی رشت زباله را در ساعات نامناسب در بیرون قرار می داد با تذکر کارگر پسماند شهرداری منطقه 2 رشت مواجه شد و کارمندان بانک با وی درگیر شدند.(از اینجا بخوانید) این اتفاقات منجر به اعلام شکایت شهرداری منطقه 2 رشت از کارکنان بانک رفاه شد و شهردار منطقه 2 رشت در دفاع از کارکنان شهرداری به شدت علیه آن موضع گرفت. نهایتا با توجه به اینکه بانک رفاه و شهرداری رشت که به عنوان دو نهاد یکی با داشتن کارگران در راستای خدمت رسانی به شهروندان، نهادهای دولتی و خصوصی اقدام می کند و دیگری از کارگران حمایت و پشتیبانی می نماید، جمعی از مدیران بانک رفاه استان گیلان به همراه کارکنان مقصر این بانک در روز حادثه با حضور در شهرداری منطقه 2 مراتب عذرخواهی و دلجوئی خود را از کارکنان شهرداری منطقه 2 اعلام کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code