| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران:سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: یارانه نقدی آبانماه جاری ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۶ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: شصت و نهمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۶ آبان ماه واریز می شود. مبلغ یارانه این مرحله نیز همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت می شود. لازم به ذکر است در حال حاضر بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می کنند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code