| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران:طرح پائیزه کتاب پس از اجرای موفقیت آمیز طرح تابستانه کتاب از امروز 24 آبان در کتاب فروشی های عضو این طرح در سراسر کشور آغاز به کارکرد. در این طرح سقف تخفیف برای هر کتاب فروشی  حداقل 20 میلیون ریال و سقف مجاز خرید برای هر خریدار حداکثر یک میلیون ریال است. خریدار می تواند در چند نوبت و از چند کتاب فروشی، کتاب های عمومی را با  20 درصد تخفیف و کتاب های کودک و نوجوان را با 25 درصد تخفیف از کتاب فروشی های عضو طرح «پائیزه کتاب» خریداری کند. 708 کتاب فروشی از 31 استان کشور در طرح «پاییزه کتاب» مشارکت کرده اند که از این تعداد 494 کتاب فروشی از مرکز استان و 144 کتاب فروشی از شهرستان عضو طرح شده اند. استان تهران با 152 کتاب فروشی، استان قم با 102 کتاب فروشی، اصفهان با 84 کتاب فروشی و خراسان رضوی با 66 کتاب فروشی بیشترین مشارکت را از آن خودکرده اند. طرح «پاییزه کتاب» در بازه زمانی یک ماهه 24 آبان  تا 24 آذر  سال جاری در کتاب فروشی های عضو  این طرح اجرا می شود. کتاب فروشی هایی می توانند در این طرح  شرکت کنند که دارای پروانه کسب با تاریخ معتبر باشند. همچنین کتب آموزشی، کمک آموزشی، نایاب، افست، فاقد شماره شابک و کتاب هایی که در سایت خانه کتاب موجود نباشند، مشمول طرح مذکور نخواهند بود. پیش ازاین، طرح تابستانه کتاب با مشارکت بیش از 580  کتاب فروشی در حالی به کار خود پایان داد که بیش از 546 هزار نسخه کتاب از سوی بیش از 206 هزار نفر خریداری شده بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code