| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: صد و شصت و پنجمین جلسه شورای شهر رشت صبح امروز 23 آبان برگزار شد. محمود باقری و سید رضا موسوی روزان از غایبین جلسه امروز بودند. نطق انتقادی حاجی پور در مورد شهردار رشت یکی از نکات جالب جلسه امروز بود. (مشروح گزارش) در این جلسه همچنین خرید سهام تیم سپیدرود توسط شهرداری مطرح شد که این لایحه به صورت یک فوریت اعلام وصول شد. (در اینجا بخوانید) اما مهمان ویژه  صحن امروز شورا محمدعلی ثابت قدم  شهردار رشت بود که برای پاسخ به سؤالات اعضای شورای شهر در این جلسه حاضر شده بود.(در اینجا بخوانید) %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-3 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-6 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-8 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-9 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-18 %d9%85%d8%ac%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-3 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-11 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-14 %d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-3 %d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-20  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code