| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
داستان زندگی عزیز جنگلی، مرد غارنشین فومنی
       کد خبر: 79563
نگاه ایران: عزیز 75 ساله به خاطر شکست در عشق، سر به کوه گذاشت و دیگر به روستا بازنگشت. مرد غارنشین درباره داستان زندگی اش می گوید: هفت ساله بودم که مادرم فوت کرد. چهار سال بعد هم پدرم فوت کرد و مکتب را رها کردم و مشغول کار شدم تا این که شکست عشق مرا غار نشین کرد. به گزارش جام جم آنلاین؛ درباره دلیل شکست عشق او دو روایت وجود دارد؛ خود عزیز می گوید: 20 ساله بودم که عاشق دختری به نام نگار شدم. هرروز در مسیر او می نشستم. نگار بسیار زیبا بود و هرکسی او را می دید عاشقش می شد. من اگر یک روز نگار را نمی دیدم دیوانه می شدم. او هرروز با اسبش به کنار چشمه می آمد به همین خاطر من هم در کنار چشمه منتظرش می ماندم. یک بار به خواستگاری نگار رفتم، اما چون پدر و مادر نداشتم، او را به من ندادند. نگار یک روز از روی اسب افتاد و مرد. بعد از مرگ «نگار» زندگی در روستا برایم خیلی سخت بود؛ به همین خاطر بی هدف به طرف جنگل رفتم. پس از چند روز سرگردانی غار کوچکی را پیدا کرده و تصمیم گرفتم در آنجا زندگی کنم. اما اهالی داستان دیگری را تعریف می کنند و معتقدند، پدر نگار کدخدای روستا بوده و نمی خواسته دخترش را به عزیز بدهد، به همین خاطر او را به عقد مرد دیگری درآورده و به دروغ به عزیز گفته که دخترش فوت کرده است. عزیز سواد خواندن و نوشتن دارد و تا کلاس پنجم درس خوانده است. حافظه ای قوی دارد و گاهی برای نگار شعر می نویسد. «نگار نازنینم مست و طناز/ به سوی من بیا باز» این بیتی است که در وصف نگار سروده و آن را زمزمه می کند. او به زندگی در غار عادت کرده و علاقه به بازگشت به روستا ندارد. او در این سال ها به تنهایی در غار زندگی می کرد درحالی که اهالی روستای «سه سار» برای او کلبه ای در جنگل ساخته اند، حاضر به زندگی در این کلبه نیست. پیرمرد از ماشین و موتور می ترسد و با دیدن آن ها به سمت جنگل فرار می کند. روستائیان می گویند یک بار با موتور در جاده جنگلی تصادف کرده و این حادثه باعث وحشت او از ماشین و موتور شده است. عزیز درباره غذای خود می گوید: «از غذای گرم بدم می آید و میوه درختان و ماست می خورم. عاشق نوشابه هستم و مردم روستا به من نوشابه و ماست می دهند. به این زندگی عادت کرده ام و نمی خواهم دیگر به روستا برگردم. روزها در جنگل می گردم و ظهرها مقابل غار زیر آفتاب می خوابم. با حیوانات جنگل دوست هستم و از آن ها نمی ترسم. اهالی روستا به من لباس داده اند تا سرما نخورم.» عزیز 20 سال قبل تصادف کرد و اهالی وقتی وضعیتش را دیدند او را به درمانگاه بردند که در آنجا پرستاران وی را حمام کردند. بعدازآن دیگر به حمام نرفت. مرد جنگلی درباره شستن خود اظهار کرد: گاهی در رودخانه خودم را می شورم؛ اما چون همیشه زیر آفتاب هستم بیمار و کثیف نمی شوم. طی سال های اخیر مسئولان شهر فومن و اهالی به او کمک کرده و مراقبش هستند، اما عزیز غده ای بزرگ در گردنش دارد که سال هاست این مهمان ناخوانده را تحمل می کند. تنها آرزوی او داشتن یک تفنگ سر پر است و می گوید: اگر تفنگ سر پر داشته باشم، با آن به کسی شلیک نمی کنم. دو انگشت او قطع شده است. خودش می گوید، با تبر قصد قطع کردن شاخه ای را داشته که به اشتباه دو انگشتش را قطع کرده است. حال باگذشت 55 سال غارنشینی عزیز، مشخصات او در سرشماری امسال ثبت شد و می تواند برای گرفتن شناسنامه و کارت ملی اقدام کند. 636141873878394480 636141873905225792 636141873947500708

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code