| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران/ گروه فرهنگی: ادریس ناصری، مدیر برنامه های انوشیروان روحانی، با انتشار عکسی از محمدرضا شجریان و کتایون خوانساری در صفحه شخصی خود، از مساعد بودن حال محمدرضا شجریان خبر داد. وی این عکس را مربوط به صبح روز دوشنبه ( نهم شهریور) و در بیمارستان کسری اعلام کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code