| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
تصاویر آماده‌سازی کشتی گیران گیلان به مربیگری فردین معصومی؛
       کد خبر: 79497
نگاه ایران/ابراهیم فلاح: اردوی آماده سازی تیم کشتی آزاد بزرگ سالان استان گیلان به سرمربی گیری فردین معصومی کشتی گیر شناخته شده ایران در خانه کشتی فومن در حال برگزاری است. این اردو 5 روزه در آستانه برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور تشکیل شده است که از روز شنبه آینده در منطقه آزاد انزلی شروع می شود و تا سه شنبه ادامه دارد. گفتنی است این اردو با حمایت هوشنگ عباس قلیزاده شهردار فومن که سابقه فعالیت در کشتی را دارد در این شهر برپاشده است. %d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84 %d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84 %d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84 %d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84 %d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84   %d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%da%a9%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b3%d8%a7%d9%84

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code