| شنبه، 09 مهر 1401
نگاه ایران/احسان حسن پور: به دلیل بارش شدید باران رانش زمین در بخشی از روستای سوستان لاهیجان زندگی ساکنان منطقه را دشوار کرده است. رانش زمین که از آبان ماه سال گذشته این روستا را در معرض خطر قرار داده بود به دنبال بارندگی های شدید اوایل آبان ماه امسال بار دیگر برای اهالی خطرات جانی و مالی ایجاد کرد. باگذشت حدود دو هفته از رانش دوباره زمین و مسدود شدن جاده، ظهر امروز حجت شعبانپور معاون عمرانی استانداری گیلان به همراه خاوری مدیرکل راه و شهرسازی، سیدمحمد احمدی فرماندار لاهیجان، ذبیح الله نیکفر نماینده این شهر در مجلس، افشین عزیزی مدیرکل مدیریت بحران استانداری  و سعید آگشته شهردار لاهیجان از پروژه بهسازی جاده رانشی سوستان لاهیجان بازدید کردند. در این بازدید وعده داده شد جاده تا روز دوشنبه 24 آبان ماه بازگشایی شود. همچنین پیش ازاین حجت حاجی پور بخشدار مرکزی لاهیجان گفته بود در جلسه ای که با پیگیری فرماندار لاهیجان پنجم آبان ماه در ستاد بحران استان درباره رانش اراضی سوستان تشکیل شد قرار شد که 50 میلیون ریال تسهیلات به صورت وام بلاعوض و 180میلیون ریال برای ساخت و احداث مسکن به خانوارهای آسیب دیده در سوستان از طریق بنیاد مسکن پرداخت شود. وی اظهار داشت: از 30 خانوار روستای سوستان از دهستان لیل هفت خانوار تاکنون کوچ داده شده اند و 23 خانوار نیز در معرض رانش قرار دارند. حاجی پور گفت:یکی از احتمالات سست و رانشی شدن زمین این روستا، چشمه های موجود هستند که با بسته شدن مسیرهای عبور آب آن ها ممکن است چنین اتفاقی رخ داده باشد که اعتباری نیز جهت لوله گذاری مسیر چشمه به خاطر جلوگیری از رانش و اتفاقات مشابه از طرف کمیته برنامه ریزی شهرستان در نظر گرفته شود. %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-3 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-4 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-5 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-7 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-8 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-9 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-10 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-11 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-12 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-13 %d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7 %d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%a7

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code