| سه شنبه، 27 اردیبهشت 1401
نگاه ایران:بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران گفت که مادرشوهر عامل جنایت خانوادگی شهرک آزادی خواهان قصاص عروسش شده است. (گزارش ماجرا را اینجا بخوانید) محسن مدیر روستا با بیان این مطلب اظهار کرد: مادرشوهر عامل جنایت خانوادگی شهرک آزادی با حضور در شعبه ششم دادسرای جنایی تهران درخواست قصاص متهم را کرده است. وی افزود: دختر 10 ساله عامل جنایت نیز پس از ترخیص از بیمارستان با مادربرزگش زندگی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، مدیر روستا در 17 آبان ماه به خبرنگار ایسنا از درخواست  نماینده بهزیستی تهران برای نگهداری از تنها بازمانده قتل خانوادگی در شهرک آزادی خبر داد و گفت: از آنجا که این دختربچه 10 ساله و بالغ است و  اقوام هم دارد، خودش می تواند تصمیم بگیرد که کجا زندگی کند. وی افزود: قرار است که از این دختربچه برای اینکه کجا زندگی کند سوال شود. محسن مدیر روستا بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران در 15 آبان ماه به خبرنگار ایسنا گفته بود: روز جمعه زنی همسر و دو فرزند خود را با چاقو به قتل رساند. وی ادامه داد: اکنون دختر دیگر این خانواده مجروح شده و به همراه متهم که خودزنی کرده بود به بیمارستان منتقل شده است. مدیرروستا خاطرنشان کرد: این زن درجاتی از افسردگی داشته و تحت نظر روانپزشک بوده است، ولی اینکه افسردگی در قصد و انگیزه وی برای قتل تاثیر داشته، منوط به نظر پزشکی قانونی است. بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران گفت: علت اصلی این جنایت هنوز مشخص نیست، ولی قاتل اذعان دارد که همسرم قصد داشت زن دیگری را به همسری خود در آورد که البته این موضوع هم باید بررسی شود. مدیر روستا در پایان تاکید کرد: تحقیقات در این پرونده تا حصول نتیجه ادامه دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code