| سه شنبه، 03 خرداد 1401
نگاه ایران:سحرگاه پنجشنبه، بیستم آبان در روستای «چلمه سنگ» مشهد – هیاهویی برپا بود و همه منتظر بودند تا مجازات پسری را ببینند که مرتکب جنایتی سیاه شده بود. این تبهکار 15 ماه قبل دختری8 ساله را در سرویس بهداشتی مدرسه به دام انداخت و پس از اجرای جنایت سیاه خود با پیچیدن روسری به دورگردن، او رابه قتل رساند.
اما چند ساعت پس از این ماجرای هولناک و با هشیاری بازپرس پرونده، این تبهکار به دام افتاد و به قتل اعتراف کرد. برای اجرای حکم مجازات، با حصار آهنی محوطه مخصوص جایگاه اعدام را از سایر قسمت های روستا جدا کرده بودند و هنوز هوا روشن نشده بود که اهالی روستا راهی محل شدند تا شاهد اجرای عدالت باشند. لحظاتی بعد مأموران سوار بر خودرویی، محکوم به مرگ را به محل اجرای حکم منتقل کردند. سپس مأمورانی که نقاب به چهره داشتند محکوم به مرگ را از خودرو بیرون آوردند. سرانجام او روی سکوی اجرای حکم قرار گرفت و طناب سفیدی دور گردنش حلقه بست و این پایانی بود برای دیو صفتی که در نهایت قساوت قلب، دختر خردسالی را قربانی خواسته شوم خود کرده بود. گزارش پرونده غروب سی و یکم مرداد سال 94 بود که کریم نقشه شیطانی اش را عملی کرد. او آن روز به طرف دخترک که در کوچه های روستا سرگرم بازی با همسن و سال هایش بود رفت؛ بعد هم معصومه را صدا زد و خواست تا همراهش برود. دخترک که کریم را خوب می شناخت همان موقع دست از بازی کشید و همراه کریم به راه افتاد، غافل از اینکه بداند این شیطان صفت چه نقشه شومی در سر دارد. به مدرسه روستا که رسیدند، کریم از دیوار خرابه ای وارد مدرسه شد. خوب می دانست که آن موقع از سال کسی در مدرسه نیست و می تواند نقشه شومش را به راحتی اجرا کند بدون آنکه شاهدی برای جنایت سیاهش باشد. دختر 8 ساله نیز بی خبر از همه جا به دنبالش وارد دستشویی مدرسه شد محلی که ناگهان طعمه آزار و اذیت شد و بعد هم به قتل رسید.ساعاتی بعد، پدر و مادر معصومه و اهالی روستا که در جریان جست وجوها به مدرسه رسیده بودند در کمال ناباوری با جسد دخترک روبه رو شدند. بعد هم موضوع جنایت به پلیس اعلام شد.در پی این تماس قاضی سید جواد حسینی و تیم جنایی مشهد، راهی محل حادثه در یکی از روستاهای حوالی شهر شدند.آنها باحضور در دستشویی مدرسه که قتلگاه دختر 8 ساله بود با جسد روبه رو شدند.پدر دختربچه به بازپرس جنایی گفت: بعد از ظهر روز پنجشنبه دخترم برای بازی از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. تأخیر او من و مادرش را نگران کرد و برای یافتنش تمام روستا را با اهالی زیرپا گذاشتیم. تا اینکه کریم گفت: شاید دخترتان در مدرسه باشد. وقتی خودمان را به مدرسه رساندیم با جسدش روبه رو شدیم. پس از بررسی ها متوجه شدیم عامل جنایت گوشواره های دخترم را هم دزدیده و فرار کرده است. تحقیقات جنایی برای شناسایی قاتل ادامه داشت تا اینکه بازپرس جنایی به کریم 20 ساله ظنین شد. کریم پسر جوانی بود که به فرزندخواندگی یکی از اقوام معصومه درآمده بود. خونسردی کریم یکی از دلایلی بود که ظن بازپرس را نسبت به او برانگیخت. اعتراف به جنایت به همین دلیل بازجویی از کریم ادامه یافت و این جوان که خود را در مقابل دلایل و مدارک غیرقابل انکار می دید به ناچار لب به اعتراف گشود و به قتل دختر 8 ساله اعتراف کرد و گفت گوشواره های او را زیر فرش خانه شان پنهان کرده است.پس از اعتراف کریم و پیدا شدن گوشواره ها،کریم را به صحنه جنایت بردند تا صحنه قتل را بازسازی کند. بعد از تکمیل تحقیقات و با توجه به آنکه خانواده مقتول خواهان قصاص بودند کریم در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی از سوی قضات و به اتهام قتل عمدی به قصاص نفس، به اتهام تعرض به عنف به اعدام و به خاطر سرقت گوشواره های طلا به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و به جرم آدم ربایی به 15 سال زندان و همچنین به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه محکوم شد. قاضی سید جواد حسینی که بتازگی به عنوان معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی و سرپرست ناحیه 2 دادسرای مشهد انتخاب شده است به «ایران» گفت: با تأیید حکم در دیوانعالی کشور این پسر 20 ساله، صبح پنجشنبه در حضور مردم و در روستای محل جنایت به دار مجازات آویخته شد. اهالی روستا نیز از اینکه عامل جنایت به سزای عملش رسیده است بسیار خوشحال بودند و از دستگاه قضایی و پلیس قدردانی کردند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code