| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران/ مریم گیتی نژاد:  اولین شب نمایش چهار نقطه سرخط به نویسندگی و کارگردانی نارسیس زاهد و بازی یاسمن ادیبی، آناهیتا ایزدی پارسا، امین بالوی زاده و کامیار حقی ساعت 19 امروز (چهارشنبه 19 آبان) در تالار گفت و گوی شهر رشت واقع در ساختمان تاریخی شهرداری رشت اجرا شد. این نمایش که تا 21 آبان ادامه خواهد داشت، داستان چهار نفر است که تصمیم می گیرند برای ملاقات دوستان قدیمی شان یک شب از تهران به تالش بروند. این سفر که یک سفر معمولی نیست، شاید شروع یک پایان باشد… شاید آخرین سفر…

 %d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-10

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-9

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-8

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-6

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-12

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-5

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-4

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-11

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-3

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-2

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-13

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-1

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-15

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-14

%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%b7-16

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code