| پنجشنبه، 29 اردیبهشت 1401
نگاه ایران:اداره ورزش و جوانان رشت با نصب بنر مقابل مجموعه ورزشی یادگار امام اعلام کرده است از این پس از کلیه ورزشکاران و هیات های مستقر عوارض پارک خودرو دریافت می کند.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code