| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران/گروه اجتماعی: طبق اعلام محمدعلی ثابت قدم، تا پایان امسال تعداد پارک های رشت باید به 61 برسد. پارک هایی که قرار است بین 55 محله رشت توازن برقرار کند. تعدادی از این پارک ها با آزادسازی حریم دو رودخانه رشت و به صورت طولی ساخته شده و یا در دست ساخت است. یکی از پارک های در دست اقدام در کنار بیمارستان رازی و جنب رودخانه گوهررود قرار دارد. طی دو ماه گذشته ساکنان کوچه بنفشه شاهد ریخته شدن شن و ماسه و نخاله های ساختمانی در جوار بخشی از دیوار بیمارستان رازی و انتهای کوچه محل زندگی شان هستند. طی دو هفته گذشته هم بر حجم سنگ و نخاله های ریخته شده در کوچه افزوده شده و علاوه بر نمای نازیبا به محیط زندگی باعث ایجاد مزاحمت برای برخی از ساکنان شده است. همچنین به دلیل عبور و مرور ماشین های سنگین آسفالت وسط کوچه هم نشست کرده است. %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-7 %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-8 بعد از طرح این مشکل از سوی تعدادی از شهروندان این منطقه با نگاه ایران، خبرنگار نگاه ایران مشکلات ایجاد شده برای شهروندان را با علی مقصودی شهردار منطقه 4 رشت مطرح کرد. مقصودی با تقدیر از صبوری شهروندان رشت هنگام اجرای پروژه های مختلف شهری گفت: به دلیل مشکلات ایجادشده از رهگذر اجرای بعضی از پروژه ها از شهروندان عزیز پوزش می طلبیم اما امیدواریم با اتمام کارها لبخند رضایت را بر لبانشان مشاهده کنیم. علی مقصودی شهریور 1مقصودی هدف از تلنبار شدن شن و نخاله های ساختمانی در کنار دیوار بیمارستان رازی را اتصال دو پارک رازی و شقایق و همچنین بازسازی و بهسازی حدود 800 متر جدید در کنار رودخانه گوهررود عنوان کرد و توضیح داد: با این اقدام درنهایت پارک شقایق و پارک رازی در استقامت یک به هم متصل می شود. به گفته شهردار منطقه 4 رشت در حال حاضر  بخشی از محل مورداشاره به دلیل عدم سهولت در آمد و شد به محل رفت وآمد افراد درگیر با اعتیاد تبدیل شده است گفت: طبق سیاست حاکم بر شهرداری در زمینه افزایش فضای سبز و سرانه ورزشی بخشی از این محل زیرسازی شده است و تلاش داریم تا در این منطقه لاین دوچرخه سواری ایجاد کنیم. او دلیل جمع شدن نخاله های ساختمانی را مشکل فنی یکی از ماشین های شهرداری و طولانی شدن پروسه تعمیر آن عنوان کرد و گفت: کار به زودی از سر گرفته می شود چون طبق زمان بندی ما، نهایتا تا یک ماه آینده باید این دو پارک به هم متصل شود و در کنار آن فضای تازه ای هم در اختیار ساکنان محل قرار بگیرد. %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-10 %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-3-664x498 %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-2 %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-4 %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-6 %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b4%d9%82%d8%a7%db%8c%d9%82-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d8%b4%d8%aa-1

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code