| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان صبح امروز(چهارشنبه19 آبان) در سالن همایش های شرکت مخابرات گیلان برگزار شد. در  این مراسم سید محسن حسینی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معارفه و از زحمات کاظم لطفی مدیرعامل سابق این شرکت که به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان منصوب شده است تقدیر شد. در این برنامه رضا گیاهی معاون برنامه ریزی منابع انسانی و شهاب پاک ضمیر مشاور و مسوول دفتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کشور،حجت شعبانپور معاون امور عمرانی استانداری، جبار کوچکی نژاد و منوچهر جمالی نمایندگان رشت و رودبار در مجلس،حجت الاسلام کمالی دبیر شورای فرهنگی صنعت آب و برق گیلان، مسعود کاظمی رئیس و رضا رسولی،فرانک پیشگر و مظفر نیکومنش اعضای شورای شهر رشت، رضا پورشعبان شهردار انزلی،بهزاد شریفی، غلامرضا مقدسی و جمعی دیگر از مدیران شرکت آب و فاضلاب شهری و شرکت آب منطقه ای گیلان و اعضای هیات مدیره این دو شرکت و فعالین صنعت آب و فاضلاب حضور داشتند. %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-1  کاظم لطفی %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-6 بهزاد شریفی %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-9 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-17 حجت شعبان پور %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-4 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-19 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-7 محسن حسینی %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-11 حجت شعبان پور %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-10 سید حسین رضویان %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-12 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-14 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-18 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-21 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-22 %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-23 محسن حسینی محسن حسینی %d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%84-%d8%a7%d8%a8%d9%81%d8%a7-%da%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86-24