| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران:دوبخش خبری تلویزیون در اتفاقی عجیب علاوه بر یادی از محمدرضا شجریان او را استاد خطاب کردند. shajarian علاوه بر اخبار ۲۰:۳۰ که یادی از محمدرضا شجریان و احوال این روزهای او کرد بخش خبری ساعت 22 شبکه سه هم در خبری به بیماری او اشاره و او را استاد خطاب کرد. نکته جالب توجه اینکه، صداوسیما که چندسالی است از انتشار هرگونه خبری در مورد شجریان پرهیز دارد، امشب و بعد از بیماری او را «استاد» خطاب کرد. دلیل بستری شدن استاد شجریان در بیمارستان بیماری ریوی است و نزدیکانش از بهبود حالش خبر داده اند. فیلم را می توانید از اینجا ببینید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code