| دوشنبه، 03 آبان 1400
نگاه ایران: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: بهترین راه تامین نقدینگی واحدهای صنعتی ورود این واحدها به فرابورس می باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، طهمورث لاهوتی اشکوری گفت:در ارزیابى صنایع کوچک مشخص شده که بیشترین مشکل آنها مربوط به تامین نقدینگی بوده و دلیل حضور واحد های صنعتی در بورس و توجه به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، تامین مالى این واحدها و ایجاد رونق و اشتغال در کشور است. وی در ادامه افزود : بازار سرمایه و اقتصاد ملی فرابورس و بازار اولیه به ویژه در بخش تامین مالی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در سال های اخیر دولت برای خروج اقتصاد از رکود طرح های مختلفی را تدوین و اجرایی کرده است که تامین مالی واحدهای تولیدی یکی از الزامات آن محسوب می شود . طهمورث لاهوتی اشکوری به بیان مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی استان پرداخت و عنوان کرد: «تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی، تأمین مواد اولیه، بازاریابی و فروش، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات از مهم ترین مسائل واحدهای تولیدی استان است.» رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت: «یکی از راه حلهای رفع مشکل نقدینگی این واحدها از طریق ورود به بازارهای سرمایه ای میسر است.» مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت : بورس، یک بازار است که انواع دارایی در آن مورد خرید و فروش قرار می گیرد. رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونـی را می توان مهمترین تفاوت های بورس با بازارهای سنتـی دانست . لاهوتی اشکوری تصریح کرد: «برای بازاریابی واحدهای تولیدی باید برنامه های آموزشی با همکاری کارشناسان و صاحب نظران در نظر گرفته شود و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی در این زمینه مفید است.» وی با تاکید بر فراهم شدن امکان تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط از طریق فرابورس عنوان کرد: امکان ورود شرکت های متوسط و کوچک به بازار سرمایه، افزایش تامین مالی این بنگاه ها را در پی خواهد داشت. لاهوتی ضمن اشاره به تجربه مثبت سایر کشورها در تشکیل بازار (SME) بیان کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که در زمینه ورود شرکت های کوچک و متوسط به بازار سرمایه فعالیت داشته اند، رشد مثبتی در تامین مالی صنایع کوچک تجربه کرده اند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان در پایان ضمن تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی، عنوان کرد: یکی از مسایل اصلی بازار(SME) بحث جذب سرمایه گذاری خارجی است. برخی شرکت های بین المللی مایل هستند به این بازار وارد شوند و این امر زمینه شفافیت و افزایش استاندارهای اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط را رقم خواهد زد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code