| دوشنبه، 26 مهر 1400
نگاه ایران:رییس جمهور با انتشار مطلبی در توئیتر تاکید کرد که تمام توانش را برای اجرای قانون اساسی به کار می گیرد. متن مطلب منتشر شده در صفحه توئیتر حسن روحانی  را در زیر می خوانید: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و برای اجرای آن، تمام توان خود را به کار خواهد گرفت؛ ولو اینکه خوشایند برخی نباشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code