| جمعه، 23 مهر 1400
نگاه ایران:دولت یازدهم از حدود 3 هفته گذشته وارد سومین سال خود شده است و با توجه به اینکه در هفته دولت قرار داریم گفتگوهایی با برخی از نمایندگان مجلس در زمینه بررسی عملکرد دولت در عرصه های سیاست داخلی،خارجی و اقتصادی انجام   شده است. در ابتدا لازم است به این نکته اشاره شود که حاصل عملکرد سیاست خارجی دولت یازدهم به اذعان کارشناسان نشان دهنده تفاوت هایی با دولت گذشته است از جمله این که حل موضوع هسته ای را می توان به عنوان یکی از گام های بلند دولت در عرصه سیاست خارجی عنوان کرد.البته در کنار این موضوع تعامل با کشورهای همسایه و حل موضوعات منطقه ای نیز مورد توجه دولت بوده است. علاوه بر تلاش در حوزه سیاست خارجی،دولت یازدهم در جهت حل مشکلات اقتصادی و کاهش تورم نیز همت داشت هر چند که با توجه به اظهار نظر برخی در زمنیه خروج از رکود چندان موفق نبوده است که البته عده ای علت این مسئله را در وجود برخی مشکلات به جای مانده از دولت گذشته می دانند.   جعفرزاده پس از روی کار آمدن دولت روحانی شاهد حضور افراد متعددی از جناح و گروههای سیاسی در دولت بودیم و بر همین اساس برخی معتقدند با توجه به شعارهای دولت در جهت توسعه و گسترش فضای سیاسی در این دولت چنین زمنیه ای برای گروهها به وجود آمده و تعامل میان گروهها افزایش یافته است اما در مقابل به اعتقاد برخی  تفاوت چندانی در این زمینه نسبت به دولت گذشته وجود ندارد. لاهوتی در این جدول می توانید ارزیابی  برخی از نمایندگان مجلس از جمله غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس و مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس را مشاهده کنید.با این توضیح که نمره جعفرزاده به عملکرد دولت در زمینه سیاست خارجی،سیاست داخلی واقتصاد 18 به بالا و لاهوتی 15 به بالا  است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code