| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:از زمانی که آزاد سازی سهام عدالت صورت پذیرد، سود سهام عدالت به مشمولان تعلق گرفته و این مبلغ متعلق به دولت نخواهد بود. رئیس کل سازمان خصوصی سازی به تازگی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی ایران و پرداخت مطالبات این سازمان از بخش خصوصی گفته که ارزیابی سازمان خصوصی سازی برای سال آینده این است که از تعهدات قبلی دست کم ۵۰۰۰ میلیارد تومان کمتر در بودجه سال ۱۳۹۶ برای تعهدات خزانه سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته می شود، چرا که سود سهام عدالت در سال آینده متعلق به دولت نبوده و به مشمولان تعلق دارد. سهام عدالت یک طرح ۱۰ ساله است و در حال حاضر به پایان این ۱۰ سال رسیده ایم و مشمولان این سهام منتظرند ببینند وضعیت به کجا می رسد. شهروندان این موضوع را دنبال می کنند و می خواهند بدانند که سود سهام عدالت چه زمانی به خودشان تعلق خواهد گرفت، آیا امسال آزادسازی صورت می گیرد یا این آزادسازی به سال آینده موکول می شود. بنا به اظهارات یکی از مسوولان سازمان خصوصی سازی  بنظر می آید در سال آینده آزادسازی سهام عدالت صورت می گیرد، اما هنوز زمان دقیقی برای آزاد سازی این سهام اعلام نشده است. در هر حال این طور که مشخص است بعد از آزاد سازی سهام عدالت دیگر سود آن به دولت تعلق نداشته و آن سود متعلق به مشمولان که تعدادشان تقریبا ۴۹ میلیون نفر است. سازمان خصوصی سازی بارها عنوان کرده سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت پرداخت شده خلاف قانون بوده چرا که در ۱۰ سال اولیه که سهام عدالت منتشر شد سود آن باید برای پر شدن آن یک میلیون تومان ارزشش به دولت تعلق می گرفت در نتیجه راه حل منطقی این است که این سود، از مبالغی که شهروندان در دولت قبل به عنوان سود دریافت کرده اند از مبلغی که قرار است بابت آزادسازی سهام عدالت دریافت کنند کسر شود. از طرفی موضوعاتی پیش می آید از جمله اینکه همچون دولت گذشته از موضوع سهام عدالت بهره برداری انتخاباتی نشود، اما رئیس سازمان خصوصی سازی در آخرین اظهاراتش در این مورد گفته که سعی سازمان بر این است که آزاد سازی این سهام با انتخابات هم زمان نباشد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code