| شنبه، 24 مهر 1400
نگاه ایران:در حالی که روز گذشته سید هادی رضوی سرمایه گذار فصل اول «شهرزاد» در یادداشتی به شدت از فیلمبرداری این پروژه و کنار گذاشته شدن از آن انتقاد کرده بود امروز در گفت وگوی دیگری ادعا کرده است سازمان سینمایی پس از بررسی مدارک پروانه ساخت این سریال را باطل خواهد کرد. او که پیش از این ۵۰ درصد مالکیت این سریال را در اختیار خود دانسته بود، این بار سهامش در این پروژه را ۶۰ درصد عنوان کرده است. سازمان سینمایی پروانه ساخت فصل دوم «شهرزاد» را باطل می کند؟ سیدهادی رضوی که همراه با محمد امامی به طور مشترک در سری اول «شهرزاد» سرمایه گذاری این پروژه را بر عهده داشت روز گذشته در یادداشتی در وطن امروز، از طلب حق و حقوقش سخن گفت و بر اساس قراردادی بین او و امامی مالکیت ۵۰ درصد از برند «شهرزاد» را در اختیار خود دانست. اما رضوی امروز در گفت وگوی دیگری با تسنیم در این باره گفته است: «مدارک لازم جهت ارایه به سازمان سینمایی و ثبت شکایت از عوامل این سریال جمع آوری شده است و من فردا (دوشنبه ۱۷ آبان ماه) برای ثبت شکایت به سازمان سینمایی وزارت ارشاد اسلامی مراجعه خواهم کرد. سازمان سینمایی پس از بررسی مدارک من به احتمال بسیار پروانه ساخت «شهرزاد» را باطل خواهد کرد.» او رقم تازه ای درباره حق مشارکتش در سرمایه گذاری این سریال مطرح کرده و ادامه داده است: «متاسفانه عوامل سریال شهرزاد من را که حدود ۶۰ درصد از سهام شهرزاد را در اختیار دارم کنار گذاشته اند و برای خود اسپانسر گرفته اند.» به جز تناقضی که در حرف های رضوی درباره حق و حقوق و سهمش وجود دارد، او روز گذشته به این نکته اشاره کرده بود که هیچ اسمی از او در وزارت ارشاد به عنوان مالک یا سرمایه گذار ثبت نشده است که با توجه به این نکته باید دید در چنین شرایطی آیا سازمان سینمایی رای را به نفع رضوی صادر می کند و پروژه تعطیل خواهد شد یا نه.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code